Uniwersytet Łódzki wprowadził program dwutorowej kariery dla sportowców, którzy kształcą się na naszej uczelni. Zapewni on młodym zawodnikom z #UniLodz większą elastyczność przy planowaniu zajęć, co umożliwi rozwijanie kariery sportowej bez uszczerbku dla procesu dydaktycznego.

 

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na sportowców. Stwarzamy możliwości, które pozwalają pogodzić wyczynową aktywność sportową ze studiowaniem. Warunkiem przystąpienia do programu jest udokumentowanie swoich osiągnięć sportowych i przynależności do klubu sportowego. Objęci programem studenci już od I roku zyskują prawo do indywidulanej organizacji studiów i urlopu, mogą również skorzystać z nieodpłatnego (lub w części refundowanego) zakwaterowania w akademikach UŁ. Sportowcom przysługuje także prawo do świadczeń pieniężnych, w tym stypendiów i zapomóg

– wyjaśnia prof. Robert Zakrzewski, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. studentów i jakości kształcenia.

Z programu będą mogli skorzystać studenci niezależnie od poziomu i formy studiów. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się studenci i studentki, których wysoki poziom sportowy potwierdziły jedne z wymienionych: 

  • polskie związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy mistrzowskiej międzynarodowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich
  • polskie związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy mistrzowskiej krajowej lub pierwszej klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich
  • zagraniczne związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o udziale w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie, lub Mistrzostwach Świata (również akademickich), lub Mistrzostwach Europy (również akademickich), lub uzyskania miejsc 1–3 w mistrzostwach krajowych 

Sportowcy objęci są programem przez cały okres kształcenia (pod warunkiem dopełniania formalności). W każdej chwili mogą z niego również dobrowolnie wystąpić. 

BENEFICJENCI PROGRAMU STUDIA I SPORT #UNILODZ

Agnieszka

Studentka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jej największym dotychczasowym sukcesem sportowym jest Mistrzostwo Polski Juniorów. Dzięki programowi może łączyć studia i sięgać po kolejne ambitne sportowe cele.

Daria

Jest studentką I roku analityki chemicznej. Dzięki elastyczności, którą daje program, może łączyć naukę z piłką nożną, która jest nieodłącznym elementem jej życia.

Tomek

Trenuje koszykówkę od 7. roku życia. Łączy swoją największą pasją ze studiowaniem psychologii na #UniLodz dzięki możliwości dostosowania swojego planu zajęć do treningów i zawodów.

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

Aby przystąpić się do programu, należy wypełnić wniosek o dołączenie, a w razie konieczności również wniosek o ustanowienie indywidualnej organizacji studiów. Wraz z wnioskami kandydaci składają m.in. zgodę na nieodpłatny udział w działaniach promocyjnych Uniwersytetu. 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27.04.2022 r.