PROFIL PRACOWNIKA: Natalia Ratajczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sprawowane funkcje:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: Ochrona Środowiska, EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne

Koordynator UŁ projektu Erasmus + WILD - The Wild Garden for Learning and Development

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Ochrona Środowiska, EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne

KONTAKT I DYŻURY

W związku z pracą zdalną proszę o kontakt mailowy: 42-635-45-33

Stefana Banacha 1/3 (Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody) pokój: 19D 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 10:30-11:30 Konsultacje w pokoju 19D w budynku B