PROFIL PRACOWNIKA: Natalia Ratajczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sprawowane funkcje:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: Ochrona Środowiska, EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne

Koordynator UŁ projektu Erasmus + WILD - The Wild Garden for Learning and Development

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Ochrona Środowiska, EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne

KONTAKT I DYŻURY

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

tel: 42-635-45-33

Stefana Banacha 1/3 pokój: 19D 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-11:00 Budynek B, pok 19D