4 stycznia, 2021 r.

Bruk-Bet Solar i UniLodz dla przyszłych projektantów EKOMIAST

Bruk-Bet Solar i UniLodz dla przyszłych projektantów EKOMIAST

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Budowa ogniw, typy modułów czy obliczenia w systemach fotowoltaicznych – to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostały poruszone podczas zajęć dla Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją wiedzą podzielił się Albin Okoń – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Bruk-Bet Solar, który od ośmiu lat działa w branży odnawialnych źródeł energii. Zajęcia realizowane były w ramach ćwiczeń powadzonych przez Katedrę UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.


Uczestnikami spotkania byli studenci III roku nowego kierunku EkoMiasto prowadzonego przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Podczas zajęć omówiono zagadnienia techniczne związane z budową instalacji fotowoltaicznych, ale także przedstawiono sposoby obliczania rocznej produkcji energii czy stopy zwrotu.


Bruk-Bet Solar, polski producent modułów fotowoltaicznych, stawia sobie za jeden z priorytetów wspieranie wartościowych inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem miast. W tego typu działania wpisuje się także inicjatywa współpracy z osobami, które – jak absolwenci kierunku EkoMiasto – mają mieć znaczny wpływ na przyszły stan środowiska przez odpowiedzialne zarządzanie procesami rozwoju.


Spotkanie odbyło się w formie online, podczas których studenci w sposób praktyczny mogli zapoznać się z tematem i zweryfikować zdobytą wiedzę i doświadczenie.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Doktorantka UniLodz kierownikiem grantu NCN
Następna wiadomość Pierwszy zespół badawczy AI na UniLodz powołany!