6 grudnia, 2018 r.

Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL

Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL

Wydawnictwo UŁ

Dyplomacja Brunona Kreisky’ego wobec Polski w latach 1959-1983 miała przynosić korzyści obu stronom. Działając zgodnie z przekonaniem wypełniania obowiązku wobec swojego kraju, wzmacniając Wiedeń i przygotowując go do roli międzynarodowego centrum politycznego, wspomagał on zarazem rozwój państw sąsiednich. Zwracał uwagę, że w interesie Wiednia leży, by kierunek zmian na obszarze wschodnim miał charakter wyłącznie ewolucyjny. Choć negatywnie oceniał polskie doświadczenia związane z kształtowaniem demokracji w przeszłości, już podczas pierwszej wizyty w 1960 r. przekonał się, że z Warszawy wychodził silny impuls do pozostałych państw regionu, zachęcający do otwarcia na Zachód. To właśnie dzięki Polsce Kreisky zmieniał swe podejście do innych krajów Europy Środkowej.Bruno Kreisky uważany jest na za jednego z ciekawszych polityków w powojennej historii Austrii, postrzegany jest jako wybitna postać z opcji socjalistycznej, cieszył się szacunkiem na arenie międzynarodowej. Życzliwy Polsce i Polakom, starał się nieść realne wsparcie, gdy sytuacja tego wymagała. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się pierwsza książka poświęcona Bruno Kreisky’mu - kanclerzowi austriackiemu - jego polityce zagranicznej prowadzonej wobec Polski, udzielanej jej pomocy oraz wizji jej znaczenia w zmianach na obszarze Europy Środkowej.Kanclerz przewidywał, że emancypacja społeczeństw za żelazną kurtyną może następować wyłącznie za przyzwoleniem Moskwy. Jakakolwiek zachęta i presja na obywateli państw wschodnich, mobilizująca ich do zrywów rewolucyjnych skazana była, jak sądził, na porażkę. Jednakże zawsze, kiedy do tych zrywów dochodziło – na Węgrzech, w Czechosłowacji czy Polsce – nie pozostawiał poszkodowanych bez wsparcia – Austria niosła pomoc.Polityk konsekwentnie sprzeciwiał się przy tym sankcjom międzynarodowym wobec władz komunistycznych, gdyż uważał, ze godzą one przede wszystkim w zwykłych obywateli. Polskie władze wykorzystywały to podejście koniunkturalnie i propagandowo.Więcej-> https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/bruno-kreisky/Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: Wydawnictwo UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dr Milena Koprowska z PLO UŁ – nauczycielką na medal
Następna wiadomość UŁ komentuje: Zarządzanie projektami – skąd się wzięło i dokąd zmierza?