1 sierpnia, 2017 r.

Ceraneum – historia sukcesu

Ceraneum – historia sukcesu

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana powstało w 2011 roku jako wynik wcześniejszych nieformalnych spotkań i zainteresowań historyków – bizantynistów i paleoslawistów.


- Chodziło o to, by wydobyć potencjał przedstawicieli kilku dziedzin, dyscyplin naukowych, nadać dynamikę uprawianej z powodzeniem na Uniwersytecie Łódzkim nauce w tzw. dyscyplinach niszowych. Chcieliśmy połączyć energię intelektualną, która wcześniej była rozproszona – wyjaśnia dr hab. Ivan Petrov, paleoslawista.


W efekcie powstał zespół ludzi, którzy mogą w Ceraneum lepiej wydobyć swój potencjał badawczy i wyzwolić nową energię, również poprzez łączenie pokoleń. Nad projektami naukowymi pracują studenci, doktoranci, początkujący naukowcy, razem z doświadczonymi naukowcami – ramię w ramię. Ceraneum skupia wysiłki badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską: historią i kulturą wschodniego Śródziemnomorza oraz tradycji z nim powiązanych. Jest to jedyny taki ośrodek w Polsce; tego typu badań nie prowadzą nawet slawiści w PAN-ie.


Centrum jest z jednej strony jednostką międzywydziałową, która zatrudnia pracowników, a z drugiej towarzystwem naukowym, do którego może przystąpić każdy zainteresowany badacz. W tej chwili towarzystwo liczy 116 osób z całego świata, między innymi z USA, Francji czy Bułgarii. W Ceraneum funkcjonuje Międzynarodowa Rada Naukowa, współpracując na co dzień zdalnie: członkowie Rady, między innymi, pomagają (jako recenzenci) w pracach nad rocznikiem wydawanym przez Centrum, „Studia Ceranea”. Prace publikowane w periodyku są napisane wyłącznie w językach kongresowych: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Co ważne, zawartość „Studia Ceranea” jest obecnie indeksowana w dziesięciu międzynarodowych bazach, w tym w prestiżowej Web of Science Core Collection (pierwsze i jedyne jak dotąd czasopismo w tej bazie wydawane w UŁ).


Ceraneum posiada unikatowy w skali Polski i cały czas budowany księgozbiór, liczący w chwili obecnej ponad 5 tysięcy woluminów. Jego bazę stanowi pierwotny księgozbiór profesora Cerana, w którym znajdowało się ponad 2 tysiące dzieł. Za kompletowanie i rozwój księgozbioru odpowiada w Ceraneum dr Paweł Filipczak, Sekretarz Naukowy ds. działalności bibliotecznej i programów dydaktycznych.


Priorytetem dla Centrum są projekty badawcze finansowane z grantów. Naukowa działalność Ceraneum jest możliwa, w głównej mierze, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych. W ciągu niespełna siedmiu lat działalności Centrum zrealizowało ponad 20 projektów, na które pozyskało ponad 2,5 mln zł. Najwięcej grantów pozyskano z Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekty są bardzo różne, od kilku tysięcy złotych na jedną publikację do grantów kilkusettysięcznych. W humanistyce są to bardzo duże pieniądze. Ceraneum współpracuje również z partnerami z zagranicy starając się o granty w programie HARMONIA Narodowego Centrum Nauki oraz Horyzont 2020. Zaczęło się od jednego partnera zagranicznego w projekcie, teraz Centrum stara się o grant realizowany przez konsorcjum kilku partnerów z Bułgarią, Danią, Włochami i Niemcami. W przygotowaniach są kolejne z partnerami z Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, również przy udziale Liceum UŁ.


Przepis na sukces wydaje się prosty. Składanie jak największej ilości wniosków. Ostatnio Ceraneum otrzymuje finansowanie praktycznie na każdy projekt, który składa do oceny.

- Kiedy odrzucają nam pierwszy projekt, dokładnie czytamy uzasadnienie i staramy się nie popełniać tych samych błędów. Najważniejsze, żeby się nie zniechęcać, za którymś razem uda się wniosek wypełnić perfekcyjnie – opowiada dr Zofia Brzozowska, pracownik naukowy Ceraneum, odpowiadająca za przygotowywanie niektórych wniosków grantowych.

- Przy opracowywaniu i składaniu wniosków zawsze bardzo pomagali nam pracownicy Centrum Rozwoju Uczelni, obecnie Centrum Nauki – dodaje dr Brzozowska.

- Jesteśmy wdzięczni władzom naszej uczelni, które kilka lat temu nam zaufały i od których dostaliśmy zielone światło na zbudowanie zespołu Ceraneum. Dobrze, że to właśnie w Łodzi jest takie centrum naukowo-badawcze, które wyróżnia nasz uniwersytet – podsumowuje dr hab. Ivan Petrov, Sekretarz Naukowy ds. rozwoju Centrum Ceraneum i działalności wydawniczej.


Link do serii Ceranea: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/serie/seria/ceraneum/


Więcej o działalności Ceraneum znajduje się w artykule Gazety Wyborczej: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,154682,22165424,centrum-ceraneum-uniwersytetu-lodzkiego-lacza-energie-i-pokolenia.html


Tekst źródłowy: Centrum Ceraneum

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Architektoniczny spacer na urodziny Łodzi
Następna wiadomość Absolwenci UŁ pracownikami kultury na świecie