6 maja, 2016 r.

Codzienność w mistrzowskim opracowaniu

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową „Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza”, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2016 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18.

Poniedziałek, 16 maja

9.00 – uroczyste otwarcie konferencji

9.30–11.00 obrady plenarne

Bogdan Mazan, Sienkiewiczowskie kłopotliwe konteksty (inspiracje?)

Stanisław Borawski, Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza a dwie formy istnienia języka narodowego

Zdzisława Mokranowska, Język kradziony – Henryk Sienkiewicz medialny

11.30–13.30 obrady plenarne

Tadeusz Bujnicki, Wśród rekwizytów. Sienkiewiczowski realizm szczegółów

Bogdan Walczak, Codzienność w „Trylogii” a w „Krzyżakach”

Marek Cybulski, O frazeologii religijnej w wypowiedziach dialogowych „Trylogii” Sienkiewicza

15.00–18.30 obrady

Leonarda Mariak, Neologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza

Katarzyna Sicińska, Dzinek, Żaba, Mgła, Nefele, czyli jak Henryk Sienkiewicz nazywał w listach Jadwigę Janczewską

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Rola wypowiedzi metajęzykowych w kreacji świata przedstawionego w „Krzyżakach” H. Sienkiewicza

Iwona Pałucka-Czerniak, Wyobrażenie mieszczaństwa i miasta w języku Sienkiewiczowskiej „Trylogii”


Wtorek, 17 maja

9.00–10.30 obrady

Iwona Żuraszek-Ryś, Językowe i dydaktyczne wyznaczniki estetyki polskiego powieściopisarstwa historycznego

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Architekt wnętrz i stylista – o Sienkiewiczowskiej wrażliwości na szczegóły

Katarzyna Mróz, Historia na trzy sposoby – wiek siedemnasty oczami Sienkiewicza, Hena i Komudy

11.00–13.00 obrady

Magdalena Pietrzak, Warsztat dziennikarski Henryka Sienkiewicza – prolegomena

Ewa Sławkowa, Obraz mieszkańców Czarnego Lądu w „Listach z Afryki” Henryka Sienkiewicza w kontekście krytyki postkolonialnej

Danuta Kowalska, O stylu „Listów z podróży do Afryki” Henryka Sienkiewicza

Magdalena Jurewicz-Nowak, Językowe wykładniki emocji w wybranych artykułach prasowych (na marginesie polemiki wokół „Wirów” H. Sienkiewicza)

17.15–18.30 obrady

Jolanta Klimek-Grądzka, Sztuka rymotwórcza Sienkiewicza – teoria i praktyka

Artur Rejter, Onomastyczne tropy fin-de-siècle’u. Nazwy własne w „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza

Dorota Szagun, „Inna mowa, inny obyczaj”. Konceptualizacja mowy w wybranych powieściach H. Sienkiewicza


Środa, 18 maja

9.00–11.30 obrady

Ewa Siatkowska, Historyczne powieści Sienkiewicza w ocenie współczesnych i ich wartość ponadczasowa

Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza, Wanitatywne obrazy ludzkiej egzystencji w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza

Adrianna Adamek-Świechowska, Blaski miltonowskiego utraconego raju. Językowy obraz przeszłości w twórczości Henryka Sienkiewicza

Maria Trawińska, Między nomen proprium a nomen apellativum w wielkopolskich rotach sądowych z XIV i XV wieku


Poprzednia wiadomość Wydawcy odwiedzają Wydział Filologiczny
Następna wiadomość Inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. Tradycja i nowoczesność