29 grudnia, 2020 r.

Doktorantka UniLodz kierownikiem grantu NCN

Doktorantka UniLodz kierownikiem grantu NCN

fot. źródło prywatne

Doktorantka Wydziału Chemii UŁ, mgr Karolina Kowalewska, została laureatką konkursu PRELUDIUM-19 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pod kierunkiem opiekuna naukowego, dra Łukasza Półtoraka, będzie realizować projekt badawczy pt. „Elektrochemiczna modyfikacja spolaryzowanych granic cieczowych materiałami poliamidowymi”. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowych materiałów o wielu, m.in. bakteriobójczych, zastosowaniach.


Zainteresowanych eksperymentami Karoliny Kowalewskiej zapraszamy do obejrzenia jej autorskiego filmu przedstawiającego wyciąganie poliamidu z granicy fazowej typu ciecz-ciecz.


Celem projektu jest wytworzenie nowych funkcjonalnych materiałów, które zostaną przebadane pod kątem zastosowań w chemii analitycznej, technologii separacyjnej oraz w przemyśle tekstylnym. Przykładem mogą być nici poliamidowe o właściwościach bakteriobójczych lub składowe czujników elektrochemicznych potrzebnych do oznaczania antybiotyków.


Zwycięski projekt łódzkiej doktorantki jest ambitny i interdyscyplinarny. Jego realizacja pozwoli na rozwój wielu dyscyplin naukowych, takich jak elektrochemia, chemia polimerów, nanotechnologia, sektor opierający się na metodach separacyjnych, chemia materiałów jak również chemia analityczna. Zdobyty grant pozwoli jej na kontynuację zaawansowanych badań nad polimerami i zelektryzowanymi granicami fazowymi typu ciecz-ciecz:


– Temat projektu badawczego wpisuje się w temat mojej pracy doktorskiej. Otrzymanie grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pozwoli na realizowanie założonych celów naukowych na jak najwyższym poziomie. Jest to prestiżowe osiągnięcie, które bezpośrednio przełoży się na mój rozwój naukowy. Za otrzymane środki zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt, który umożliwi zdobycie większej ilości danych naukowych i wzbogaci spektrum badań prowadzonych w naszym laboratorium. Dodatkowo, dzięki zdobytemu finansowaniu będę miała możliwości prezentowania wyników badań na arenie międzynarodowej podczas prestiżowych konferencji naukowych. – opowiada Karolina Kowalewska.


Serdecznie gratulujemy sukcesu młodej badaczce!
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Wydział Chemii UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Apel KRASP dot. udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19
Następna wiadomość Bruk-Bet Solar i UniLodz dla przyszłych projektantów EKOMIAST