Dyniowate oczyszczą glebę – badania biolożek UŁ

Gleby rolnicze na całym świecie coraz bardziej potrzebują oczyszczania z tzw. ksenobiotyków, czyli substancji niewystępujących naturalnie w przyrodzie, szkodliwych dla człowieka. Osady ściekowe, środki owadobójcze i inne substancje wędrują, poprzez żywność z tych gleb, do naszych organizmów. Dr hab. Magdalena Urbaniak (Prof. UŁ) oraz doktorantka UŁ Elżbieta Mierzejewska pracują nad skuteczną i bezpieczną metodą oczyszczania gleb za pomocą roślin. Szczególnie dobrze nadają się do tego dyniowate (ogórek, dynia, cukinia czy melon lub arbuz).

 

Pierwsze wyniki badań pokazują, że dyniowate mają niezwykle korzystne właściwości oczyszczające, jednocześnie nieszkodzące środowisku, w którym rosną.

- Zdolność dyniowatych do usuwania TZO (trwałe zanieczyszczenia organiczne) z gleby została potwierdzona w moich wcześniejszych badaniach: wykazałam, że uprawa cukinii w glebie wzbogaconej osadem ściekowym przez 5 tygodni obniża stężenie TZO w glebie o 37%. To przekłada się na zmniejszenie ogólnej toksyczności o 68%. Bardzo podobnie wygląda to w przypadku zastosowania nasadzeń ogórka - mówi dr hab. Magdalena Urbaniak z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej.

Pozostaje jednak problem zanieczyszczenia samych roślin - co zrobić, żeby z jednej strony oczyszczały glebę, z drugiej nadawały się wciąż do jedzenia? Badaczki stawiają tutaj na regulowanie procesów molekularnych, które zachodzą w dyniowatych podczas akumulacji szkodliwych substancji.

- Wiemy, że możliwe jest kontrolowanie tego, jak rośliny pobierają i akumulują TZO. W procesie kontrolowania świetnie sprawdzają się fungicydy, czyli środki grzybobójcze. Dążymy do tego, żeby, w zależności od potrzeb, móc sterować tym procesem, a tym samym mieć wybór pomiędzy funkcją remediacyjną rośliny (czyli wykorzystaniem jej do usuwania zanieczyszczeń) lub funkcją konsumpcyjną, czyli produkcją bezpiecznych warzyw, niezawierających niebezpiecznych substancji- tłumaczy dr hab. M. Urbaniak.

Rośliny z rodziny dyniowatych wspomagają również proces remediacji gleby (czyli usuwania zanieczyszczeń) poprzez wydzielanie do gleby, w tym głównie strefy korzeniowej (ryzosfery), szeregu substancji roślinnych tzw. eksudatów. Substancje roślinne wspomagają rozwój pożytecznych mikroorganizmów bytujących w strefie korzeniowej rośliny oraz w jej tkankach, tym samym zwiększając stopień bakteryjnej degradacji (biodegradacji) zanieczyszczeń. Zagadnienie to rozwija mgr inż. Mierzejewska w ramach realizacji swojej pracy doktorskiej.

Wyniki prowadzonych badań mają zastosowanie zarówno dla naukowców pracujących nad zagadnieniami zanieczyszczenia środowiska, jak i praktyków: rolników, właścicieli wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, producentów żywności.

Dotychczas uzyskane wyniki zostaną rozwinięte i uzupełnione w ramach zagranicznych staży naukowych: dr hab. M. Urbaniak odbędzie go w Japonii, na Uniwersytecie Kobe, który jest wiodącą jednostką w dziedzinie genetyki roślin. Z kolei mgr Elżbieta Mierzejewska pracować będzie nad swoją częścią badań na Uniwersytecie w Hasselt (Belgia). W ramach projektu ETIUDA 7 NCN spędzi 6 miesięcy na stażu naukowym w Centrum Badań Środowiskowych, które jest wiodącą jednostką w zakresie badań nad biologicznymi metodami remediacji środowiska.

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

 

Materiały źródłowe: Dr hab. M. Urbaniak (Prof. UŁ), mgr inż. Elżbieta Mierzejewska - Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ