9 września, 2019 r.

GGULIVRR@Lodz – czyli VR i gry kontekstowe

GGULIVRR@Lodz – czyli VR i gry kontekstowe

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Projekt GGULIVRR@Lodz, to międzynarodowe warsztaty dla studentów, które będą realizowane na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. W dniach 12 – 19 września Łódź, stanie się europejską stolicą studentów. Projekt łączy studentów różnych kierunków i narodowości – przyjadą do nas mentorzy i studenci z Belgii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii, Słowenii i Ukrainy. Efektem wspólnych działań będzie stworzenie aplikacji mobilnej związanej z „Łodzią akademicką”.


Celem projektu GGULIVRR@Lodz2019 jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, pokazujących i promujących dorobek historyczny Łodzi, jej dziedzictwo i potencjał kulturalny oraz dodatkowo promujący Łódź, jako miasto akademickie.


Uczestnicy zostaną podzieleni na 8-10 międzynarodowych zespołów projektowych, a zadaniem każdego z nich będzie stworzenie prototypu gry/aplikacji. Nie jest to jedynie projekt IT, a interdyscyplinarne spotkanie ludzi chcących tworzyć coś wyjątkowego w międzynarodowym środowisku. Każdy zespół projektowy, to nie tylko studenci kierunków informatycznych – ale także zarządzania, czy filozofii. W tym roku podczas warsztatów, po raz pierwszy, zostanie wykorzystana pracownia wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy będą eksplorować VR, tworzyć filmy i prezentacje w technologii 360.


„Łódź akademicka”, to hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli za zadanie przedstawić Łódź, jako miasto atrakcyjne dla studentów zarówno z kraju jak i zagranicy (m.in. przybliżając informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi, takie jak informacja turystyczna i komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.). W projekcie zostały przewidziane bloki warsztatowe i seminaria, które poprowadzą eksperci z firm partnerskich. Daje to możliwość bezpośredniej interakcji oraz wymiany doświadczeń oraz know-how środowiska akademickiego i świata biznesu.


W projekcie weźmie udział 67 studentów (w tym około 50 z zagranicy) i 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 12 z zagranicy).


Zakończenie projektu odbędzie się 19 września. Uczestnicy zaprezentują stworzone gry i aplikacje. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Honorowe patronaty nad projektem objęli w tym roku m. in.: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, program Młodzi w Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber. Wydarzenie jest wspierane przez partnerów biznesowych z województwa łódzkiego i nie tylko - ABB, Accenture, 9Bits, Fujitsu i Google. Opiekę medialną nad projektem objęła TVP 3 Oddział Łódź oraz Radio Łódź i TV TOYA.


Więcej informacji: www.ggulivrr.uni.lodz.pl


Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach konkursu Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/materiał źródłowy: Monika Piłacik (WFiIS UŁ)redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość „Bałałajki” mają 50 lat!
Następna wiadomość Czy roboty zastąpią finansistów? UŁ Partnerem Wspierającym EFNI