7 września, 2017 r.

Kolejne MINIATURY rozdane

Kolejne MINIATURY rozdane

Źródło: Pixabay

W konkursie MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, nagrodzono kolejnych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki tej inicjatywie Narodowego Centrum Nauki nasi pracownicy zrealizują swoje plany badawcze.


Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł.


Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.


Nowością w konkursie MINIATURA jest ciągły nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 4 maja 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r.


PROJEKTY, które otrzymały dofinansowanie:


· Anomalia niskiej ceny na polskim rynku kapitałowym - dr Magdalena Jasiniak


· Biochemiczne podstawy działania roślin leczniczych - wstępna ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających ekstraktów z połonicznika (Herniaria L.) - dr Joanna Maria Kołodziejczyk-Czepas


· Badania nad architekturą nadmorskich kurortów wzniesionych w PRL-u - inwentaryzacja i analiza - dr inż. Błażej Ciarkowski


· Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) - geneza, dzialalność, znaczenie - dr Adrianna Szczerba


· Ocena wpływu flawonolignanów na aktywację szlaku receptora P2Y12 w płytkach krwi - dr Michał Zbigniew Bijak


· Mito-Met10 - analog meforminy jako czynnik modulujący bioenergetykę mitochondrialną w komórkach raka piersi w warunkach stresu karbonylowego i oksydacyjnego - wstępna ocena przydatności tego związku w "terapii przeciwnowotworowej i przeciwcukrzycowej" - dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała


· Jakość relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw a doświadczanie stresu i depresji. Mediująca rola familizmu - dr Katarzyna Walęcka-Matyja


· Badanie możliwości wykorzystania soli litowej metanofosfonianu dimetylu w syntezie nowych fosfonowych pochodnych 1,3-dihydro-2-benzofuranu - dr Piotr Maria Zagórski


· Rozwiązywanie zagadnień o istnieniu rozwiązań równań całkowych metodą typu Krasnosel'skii'ego-Schaefera - dr Dariusz Piotr Wardowski


· Retoryka i retoryczność francuskojęzycznego teatru kanadyjskiego od Jezuitów do Cichej Rewolucji - dr Sebastian Zacharow


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Projekt w Budżecie Obywatelskim
Następna wiadomość UŁ partnerem Festiwalu Soundedit