30 czerwca, 2020 r.

Kolejny DHC dla prof. Bogusława Śliwerskiego z UŁ

Kolejny DHC dla prof. Bogusława Śliwerskiego z UŁ

fot. źródło prywatne

Prof. Bogusław Śliwerski dr h.c. multi otrzymał piąty z kolei tytuł Doktora Honorowego. Tym razem został wręczony na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ze względu na minimalizację zagrożenia spowodowanego koronawirusem uroczystość była transmitowana on-line. W uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa, która była częścią zdalnie prowadzonych obrad Senatu UKSW, uczestniczyli stacjonarnie rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i rektor-elekt ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.


Laudację odczytała prorektor prof. UKSW Anna Fidelus. Recenzentami w tym postępowaniu byli profesorowie: Agnieszka Cybal-Michalska (dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN) i Józef Górniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Prof. A. Cybal-Michalska już na wstępie swojej recenzji stwierdziła:


- Doktorat honoris causa jest najwyższą godnością akademicką. Uczony tą godnością uhonorowany jest wzorem do naśladowania. Kogo Uniwersytet w ten sposób wyróżnia - jak podkreślił przed laty profesor Kazimierz Twardowski – „o tym widocznie sądzi, że może innym służyć za wzór, że może ich przykładem swoim uczyć, jak należy w danym zakresie życia postępować. (…) wszak <> to is, qui docet, a więc nauczyciel”. Z ogromną satysfakcją pragnę zaakcentować, iż Profesor Bogusław Śliwerski jest ze wszech miar godny takiego wyróżnienia. Wyjątkowe zalety Profesora, Jego wybitny dorobek naukowy, zasługują na najwyższe uznanie. Profesor Bogusław Śliwerski należy do elitarnego grona współczesnych uczonych o międzynarodowej renomie, prowadzących badania naukowe w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Profesor Bogusław Śliwerski jest nie tylko wybitnym pedagogiem, pasjonatem wiedzy naukowej, ale również niezwykle zasłużonym społecznikiem.


Prof. J. Górniewicz podkreślał m.in.:


- W swojej biografii i dokonaniach na wielu polach aktywności zawodowej, społecznej, ale także rodzinnej Pan Profesor Bogusław Śliwerski prezentuje jednolity system wartości. Jest wierny swoim ideałom. Miał szczęście do nauczycieli, do przewodników życiowych. Słuchał wykładów znakomitych uczonych. Podpatrywał, jak oni rozwiązywali problemy badawcze jak też życiowe, jakie mieli pasje. Uczył się od nich szacunku do idei akademickich, do „universitas” jako wartości i postawy moralnej. Pan Profesor Bogusław Śliwerski wysoko podniósł standard wymagań akademickich. Jest osobą, która w pełni zasługuje na tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prezentuje najwyższe wartości akademickie, a Jego dorobek naukowy w zakresie opublikowanych prac, wypromowanych doktorantów, ocenionych badaczy z zakresu pedagogiki, upowszechnionych idei edukacyjnych w mediach i w trakcie spotkań z nauczycielami i działaczami oświaty jest przeogromny.


Doktor honorowy wygłosił wykład p.t. „Pedagogia odwagi i pozytywnego oporu wobec przemocy Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: prof. B. Śliwerski

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość XIV ranking Dziennika Gazety Prawnej - WPiA UŁ w czołówce
Następna wiadomość Podróże i nauczanie – UŁ wysoko w rankingu Erasmus+