22 czerwca, 2018 r.

Międzynarodowe poruszenie – Summer School 2018

Międzynarodowe poruszenie – Summer School 2018

25 czerwca 2018 r. w łódzkim Pałacu Biedermanna odbędzie się oficjalna inauguracja Szkoły Letniej "European Union Challenges: the New Context of Unity and Diversity". Poza studentami z Brazylii, Ekwadoru, Meksyku, Ukrainy, Rosji do Łodzi zawitają również profesorowie towarzyszący studentom oraz dodatkowo profesorowie z Turcji oraz USA. Nie zabraknie także ambasadorów wizytujących państw, władz miasta i władz uniwersyteckich.


Na tegorocznej, 14. już edycji Szkoły Letniej, która potrwa do 7 lipca, podejmowane będą rozważania na temat wyzwań społeczno-gospodarczych jakie stoją przed krajami będącymi członkami Unii. Zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy Unią Europejską a pozostałymi państwami. Celem seminarium jest umożliwienie młodym ludziom z różnych krajów nawiązanie kontaktów i współpracy oraz dyskusji na temat kulturowych, społecznych oraz ekonomicznych aspektów związanych z procesami globalizacji i integracji europejskiej. Wykłady i debaty naukowe pozwalają przybliżyć zagranicznym gościom zagadnienia związane z przemianami współczesnego społeczeństwa polskiego. Organizacja międzynarodowego seminarium jest również formą promocji Polski i polskiej kultury, a także Łodzi jako miasta rozwijającego się, o dużym potencjale naukowym, kulturowym i gospodarczym.


Relacja fotograficzna z otwarcia Summer School 2018


Program Szkoły Letniej zakłada realizację zajęć dydaktycznych, w tym zajęć terenowych oraz organizację wycieczek po Łodzi i regionie łódzkim, warsztatów kulturalnych, spotkań integracyjnych. Wysoki poziom zajęć (wykłady, debaty, warsztaty) i ich interdyscyplinarny charakter gwarantuje odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna UŁ i uczelni partnerskich. Na zakończenie seminarium studenci otrzymują certyfikat potwierdzający zaliczenie zajęć i uzyskanie 6 ECTS. Projektem zarządza zespół pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. W realizację zadań zaangażowani są również doktoranci i studenci UŁ, odpowiedzialni za przygotowanie zajęć kulturalnych, sportowych i integracyjnych.


Jest to wyjątkowa inicjatywa podjęta przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i – jak dotąd – jedyna taka w Łodzi. Jej historia sięga 2004 roku, kiedy to władze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ i Facultades Metropolitanas Unidas w Sao Paulo zawarły porozumienie dotyczące utworzenia Polsko-Brazylijskiej Szkoły Letniej. Dwa lata później Szkoła została rozszerzona o Universidad SEK z Quito. W następnych latach włączały się do współpracy kolejne uczelnie.


Uczestnikami Szkoły byli studenci między innymi z Brazylii, Ekwadoru, Meksyku, Argentyny, Chile, Japonii, Chin, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Węgier, Litwy, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Na przestrzeni 13 lat gościliśmy ponad 670 osób.


Współpraca z Uniwersytetem Facultades Metropolitanas Unidas w Sao Paulo, Universidad Internacional SEK w Quito, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires w Olavarii, Universidad Autonoma del Estado de Mexico w Toluce oraz Uniwersytetem w Iwanowie ma charakter stały, dzięki czemu studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wyjeżdżają na podobne seminaria organizowane przez naszych zagranicznych partnerów. Jak do tej pory skorzystało z tej możliwości blisko 400 studentów EkSocu.

Poprzednia wiadomość Uniwersytet Łódzki partnerem Fotofestiwalu
Następna wiadomość Inauguracja Summer School 2018