18 czerwca, 2018 r.

Na Wydziale Zarządzania dyskutowano o zrównoważonym rozwoju

Na Wydziale Zarządzania dyskutowano o zrównoważonym rozwoju

fot. pixabay

W dniach 14-15 czerwca na Wydziale Zarządzania UŁ odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Contributing to Sustainable Development. CSR Trends.


Podczas sesji plenarnych, wystąpień oraz dyskusji zaprezentowano różne przedsięwzięcia narzędzia i inicjatywy, które wspomagają transformację społeczeństw w kierunku zrównoważonego rozwoju. Była to okazja do międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń. W konferencji wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki takich krajów jak: Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Ukraina, Meksyk, Wietnam, Angola, Czechy. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ok 20 gości z zagranicy oraz reprezentantki i reprezentanci polskich uczelni.


Wszyscy zgodzili się co do tego, że oprócz pojedynczych działań wspierających zrównoważony rozwój potrzeba również systemowej zmiany, która pozwoli na odwrócenie negatywnych trendów co podkreśliła dr hab. Małgorzata Koszewska w Politechniki Łódzkiej. Prof. Lenny Koh z Uniwersytetu w Sheffield zwróciła uwagę na potrzebę posiadania dobrych narzędzi analizujących rzeczywistość np. przy rozwoju nowych produktów. Prof. Giuseppe Bruno z Uniwersytetu w Neapolu w swoim wystąpieniu pokazał rolę i znaczenie efektywności energetycznej w zarządzaniu procesami. Swoimi doświadczeniami na temat praw człowieka w biznesie podzielił się Prof. Armando García Chiang z Meksyku. Wkład w dyskusję mieli również przedstawiciele biznesu Tomasz Gasiński z Grupy Lotos SA oraz Teresa Aldea z Ceramiki Paradyż.


W debacie międzysektorowej z udziałem biznesu, NGO oraz uczelni na temat roli współpracy w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju podkreślono, że potrzebny jest przepływ informacji i wiedzy pomiędzy biznesem, administracją i społeczeństwem ze względu na to, że odkrywanie nowych możliwości i bardziej efektywnych sposobów działania musi się potem przekładać na decyzje polityczne i akceptację społeczną. Budowanie tej współpracy powinno być kolejnym celem na drodze do zrównoważonego rozwoju.


Konferencja prezentowała osiągnięcia międzynarodowego projektu Trainergy poświęconego efektywności energetycznej w łańcuchach dostaw. Wydarzeniem towarzyszącym był warsztat projektu Open Mind dedykowany edukacji na rzecz przedsiębiorczości z wykorzystaniem mechanizmów gier. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.


Opracowanie: dr Agata Rudnicka i dr Janusz Reichel

Poprzednia wiadomość „Projekt Wiedza” dla dzieci – kolejny wykład UŁ w EMPIKU
Następna wiadomość Technologie cyfrowe w służbie edukacji