13 stycznia, 2021 r.

Naukowcy UŁ współredaktorami rocznika Zagłada Żydów

Naukowcy UŁ współredaktorami rocznika Zagłada Żydów

fot. Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Najnowszy numer rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały został współtworzony i współredagowany przez Centrum Badań Żydowskich UŁ w ramach realizowanego projektu Leksykon Getta Łódzkiego. Dr Adam Sitarek oraz dr Ewa Wiatr z Wydziału Filozoficzno-Historycznego zostali gościnnie dołączeni do zespołu redakcyjnego. Czasopismo to jest najważniejszym pismem poświęconym badaniom nad Holokaustem w Polsce i w Europie Środkowej. Tematem numeru jest historia getta łódzkiego - w 2020 r. przypadała 80. rocznica jego utworzenia, a w 2019 r. 75. rocznica jego likwidacji.


- Jest to niewątpliwe osiągnięcie Centrum Badań Żydowskich UŁ i całego łódzkiego ośrodka badań nad Zagładą i łódzkim gettem. Po raz pierwszy tak wyraźnie i w tak silnym składzie zaznaczamy swoją obecność - mówi dr Adam Sitarek, kierownik Centrum Badań Żydowskich.


Nowy numer rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały


- Wydanie numeru jest bardzo ważnym wydarzeniem dla badaczy Holokaustu w Polsce, w lutym planujemy spotkanie wokół numeru - do tego czasu ukaże się już w tradycyjnej formie - dodaje dr Adam Sitarek.


Adam_Sitarek_dr_(CBŻ_IH)

dr Adam Sitarek (fot. B. Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ)


Wiatr_Ewa_historia

dr Ewa Wiatr (fot. B. Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ)


W numerze znalazły się artykuły i źródła opracowane bądź tłumaczone przez pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (dr Ewa Wiatr, dr Adam Sitarek, dr Michał Trębacz, dr Jacek Walicki, dr Irmina Gadowska, prof. Sławomir Nowinowski, dr Andrzej Czyżewski) Wydziału Filologicznego UŁ (prof. Krystyna Radziszewska) oraz badaczy z Łodzi i innych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą. Znalazły się tam również recenzje wydawanych przez Centrum w Wydawnictwie UŁ książek.


Ukazanie się numeru towarzyszy projektowi „Leksykon getta łódzkiego” finansowanego ze środków MNISW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.


*

Centrum Badań Żydowskich zostało powołane 1 lipca 2005 r. przy Instytucie Historii UŁ. Zadaniem CBŻ jest prowadzenie badań z zakresu historii Żydów w Polsce. Działalność badawcza koncentruje się przede wszystkim na wieku XIX i XX, co jest podyktowane w dużej mierze specyfiką regionu łódzkiego. Od ponad 10 lat badania Centrum koncentrują się na dziejach getta łódzkiego.


Do dotychczasowych osiągnięć Centrum zaliczyć należy opublikowanie 5-tomowego wydawnictwa źródłowego Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944 (we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi i Justus Liebig Universität w Giessen) oraz szeregu monografii i artykułów naukowych. Sukcesywnie publikowane są kolejne źródła do dziejów łódzkiego getta - w 2014 ukazała się Encyklopedia getta łódzkiego (wyd. Wydawnictwo UŁ), a w 2019 Obwieszczenia Przełożonego Starszeństwa Żydów z getta łódzkiego (wyd. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie).


Jednocześnie CBŻ realizuje projekty badawcze we współpracy z innymi jednostkami UŁ oraz ośrodkami zagranicznymi. Najważniejszym obecnie realizowanym projektem jest „Leksykon getta łódzkiego” finansowanego ze środków MNISW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2022.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: dr Adam Sitarek, Centrum Badań Żydowskich, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Kierunki UniLodz z prestiżową akredytacją IACBE [ENG VER.]
Następna wiadomość Partnerstwo Uniwersytetu Łódzkiego w projekcie