12 stycznia, 2021 r.

NCN ogłosiło konkurs Weave-UNISONO

NCN ogłosiło konkurs Weave-UNISONO

graf. NCN

Konkurs Weave-UNISONO jest częścią międzynarodowego programu WEAVE - Research funding without borders, w ramach którego NCN współpracuje z instytucjami partnerskimi z Austrii (FWF), Czech (GAČR), Słowenii (ARRS), Szwajcarii (SNSF) i Niemiec (DFG).


Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z partnerów z wymienionych krajów, ma dwie możliwości złożenia wniosku:


- w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – wnioski wspólne są składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej),


- w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie jesienią (najbliższy konkurs: OPUS 22 planowany na wrzesień 2021 roku) – do NCN jako agencji wiodącej.


Terminy naboru wniosków wspólnych w 2021 r. w ramach konkurs Weave-UNISONO dostępne są na stronie NCN pod hasłem: Jakie są terminy składania wniosku?


Aktualnie nabór prowadzą już agencje SNSF (Szwajcaria) i FWF (Austria). W najbliższym czasie spodziewane jest także otwarcie konkursu przez GAČR (Czechy).


Termin składania wniosków krajowych: Wnioski w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do zagranicznej agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.


Zakres tematyczny projektu: Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego wniosków, jakie można złożyć w konkursie Weave-UNISONO. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, zgodnie z zakresem wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej.


Osoby zainteresowane składaniem projektów dwu- lub trójstronnych z partnerami z wymienionych krajów prosimy o kontakt z Centrum Nauki z panią Eweliną Wronkąewelina.wronka@uni.lodz.pl


Więcej informacji o konkursie.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UniLodz z perfekcyjną Kartą Erasmusa! [ENG VER.]
Następna wiadomość Odeszła prof. Dorota Filipczak