25 maja, 2018 r.

Oczyszczenie Arturówka najlepszym projektem w UE!

Oczyszczenie Arturówka najlepszym projektem w UE!

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali najwyższe wyróżnienie Komisji Europejskiej, nagrodę "Best of the Best", za oczyszczenie zbiorników w łódzkim Arturówku. W konkursie brało udział ponad 60 zespołów badawczych z Europy.


Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego zbudowali specjalne instalacje, które efektywnie usuwały zanieczyszczenia wody. W przeszłości próbowano usuwać zanieczyszczenia bezpośrednio z dna zbiorników, jednak metoda ta okazała się mało skuteczna. Dzięki projektowi EH-REK w krótkim czasie udało się znacznie poprawić jakość wód w górnej zlewni rzeki Bzury, w której skład wchodzą zbiorniki Arturówka.


Budowa instalacji poprzedzona została analizą szans i zagrożeń, a także koncepcją techniczną, z uwzględnieniem warunków środowiskowych. Oprócz samej budowy instalacji w ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zarządzania zasobami wodnymi na terenach miejskich, z których skorzystały jednostki samorządowe.Naukowcy z Katedry Ekologii Stosowanej WBiOŚ już wcześniej znaleźli się w prestiżowym gronie "Best LIFE Projects", teraz ich działanie uznano za najlepsze na Starym Kontynencie w kategorii "środowisko".- Podstawy ekohydrologii sformułowano na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to nauka integrująca wiedzę ekologiczną i hydrologiczną, co umożliwia nie tylko dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w środowisku, ale opracowanie nowych metod poprawy stanu środowiska obecnie nazywanych Biotechnologiami Ekologicznymi. Istotą tych innowacyjnych metod jest wykorzystanie własności ekosystemów jako narzędzia do poprawy stanu środowiska i budowania zrównoważonego rozwoju. Pierwsze prototypowe rozwiązania biotechnologii ekologicznych wykorzystujące sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne (SSSB) skonstruowano w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście nad Zalewem Sulejowskim w latach 90 - mówi prof. Maciej Zalewski, kierownik Katedry Ekologii Stosowanej WBiOŚ UŁ.


win


Koordynatorem projektu jest profesor Maciej Zalewski, kierownikiem natomiast jest dr Tomasz Jurczak (z tej samej jednostki naukowej UŁ). Projekt EH-REK pn: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” realizowany był w latach 2010-2016. Jego beneficjentami byli również Miasto Łódź oraz Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Finansowany był przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ świętował z JLU w Giessen
Następna wiadomość UŁ komentuje: Po co nam RODO?