Pierwsze obrony online na UŁ

Kiedy w marcu Uczelnia ogłosiła zamknięcie budynków, społeczność UŁ musiała zmierzyć się z nowymi możliwościami pracy i nauki, przechodząc na system zdalny. "Proces pisania pracy musiał się zmienić. Konsultacje z promotorem miały formę wideokonferencji - na szczęście prof. Jarosław Płuciennik był bardzo entuzjastycznie nastawiony do wszelkiego usprawniania naszej współpracy pod względem technologicznym" - mówi Oliwia Olczyk, już Pani Magister - jedna z pierwszych osób, która obroniła swoją pracę na UŁ online.

 

Oliwia Olczyk jest wielką entuzjastką pracy i nauki zdalnej, dlatego ucieszyła się, że mogła przystąpić do egzaminu dyplomowego online. Dodaje:

- Wiem, że dla wielu osób tego typu egzamin był kłopotem i część studentów z mojego roku zdecydowała się na przełożenie obrony na wrzesień. Osobiście byłam podekscytowana tym, że mogę bronić się praktycznie z każdego miejsca na ziemi - siedząc na własnym łóżku w pokoju, ale równie dobrze będąc w samochodzie w drodze na wakacje! Jedynym wymaganiem był sprawny Internet, dlatego przed egzaminem zadbałam o to, żeby moje łącze było stabilne i miało wyższą prędkość. Poza małymi obawami związanymi z ewentualnym zerwaniem łącza obrona w ogóle mnie nie stresowała - komfortowe otoczenie własnego mieszkania daje poczucie bezpieczeństwa.

W swojej pracy magisterskiej Oliwia zajęła się dziennikarstwem popularnonaukowym w Polsce. Przeprowadziła wywiady z dziennikarzami zajmującymi się popularyzacją nauki oraz z naukowcami, którzy udzielają wypowiedzi mediom. Rozmawiając z osobami, które mają wpływ na komunikowanie nauki w środkach masowego przekazu, chciała przeanalizować zjawiska typu tabloidyzacja mediów czy popularność formy infotainment.

- Poznałam wiele osobistych historii z życia naukowców, którzy mieli kontakt z mediami. Dzięki temu mogłam sformułować wnioski, co powinni zmienić zarówno dziennikarze, jak i pracownicy uczelni, aby komunikowanie o nauce miało jak najwyższy poziom. Myślę też, że stan pandemii pokazał ze zdwojoną siłą, jak ważne jest mądre i odpowiedzialne mówienie o nauce - tłumaczy Oliwia Olczyk.

Przed pandemią przeprowadzała wywiady z badanymi na żywo. Trzy ostatnie musiała przeprowadzić już przez telefon.

- Egzamin online wiązał się również z dużo mniejszą ilością spraw formalnych do załatwienia na uczelni - nie musiałam drukować pracy, wypełniać obiegówki, stać w kolejce do dziekanatu. Wypełniłam jedynie oświadczenie o dostępie do odpowiedniej technologii, załadowałam pracę w APD i już - byłam gotowa do obrony. Cały proces był wyjątkowo prosty i przyjemny. Miła jest świadomość, że jestem jednym z pierwszych magistrów na Uniwersytecie Łódzkim, którzy uzyskali tytuł zawodowy w procesie zdalnego egzaminu dyplomowego - zachwala Oliwia.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: Oliwia Olczyk

Redakcja: Centrum Promocji UŁ