22 maja, 2020 r.

Polska gospodarka w 2020 r. – badania absolwentów UŁ

Polska gospodarka w 2020 r. – badania absolwentów UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

„Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki kolejnej edycji konkursu prognoz makroekonomicznych. Zespół absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w składzie: Tomasz Kośka, Karol Rybaczuk oraz Michał Zygmunt zajął drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej za rok 2019, pierwsze miejsce w prognozach stopy bezrobocia i drugie miejsce w prognozach inwestycji. Zespół absolwentów UŁ zwyciężył w edycji tego konkursu organizowanej w 2018 r. W 2017 r. tytuł najlepszego analityka makroekonomicznego zdobył dr Wojciech Zatoń z Uniwersytetu Łódzkiego, opiekun koła naukowego, w którym prognozowania uczyli się ubiegłoroczni zwycięzcy. Odpowiadając na bieżącą sytuację gospodarczą, łódzcy ekonomiści wciąż zbierają i analizują aktualne dane makroekonomiczne.


Spowolnienie światowej gospodarki w roku 2020 było prognozowane jeszcze przed wystąpieniem pandemii koronawirusa. Zgodnie z przewidywaniami, miało ono dotknąć również Polskę. Jak jednak zauważa Karol Rybaczuk, bieżąca sytuacja epidemiczna wymusza na ekonomistach przewartościowanie wcześniejszych prognoz:


Nasza prognoza dla polskiej gospodarki z końca marca br. zakładała spadek PKB w 2020 roku o niewiele ponad 2.0% i był to scenariusz optymistyczny, zakładający spadek konsumpcji i nakładów inwestycyjnych, a także wzrost stopy bezrobocia (w okolice 8%). Dziś zapewne sformułowalibyśmy ją inaczej i w oparciu o inny zestaw założeń – niepewność, co do rozwoju pandemii, pozostaje wysoka, tak jak i prawdopodobieństwo gorszego od prognoz rozwoju sytuacji.


Prognozy łódzkiego zespołu z przełomu września i października ub.r. zakładały, że tempo wzrostu polskiej gospodarki spowolni w II kwartale 2020 r. poniżej 3% rocznie, zaś w drugiej połowie roku będzie to zaledwie 2,5%. Ta tendencja będzie zauważalna w spadającym popycie na pracę oraz wyższej inflacji. Michał Zygmunt z zespołu łódzkich ekonomistów zakłada, że wpływ zwiększonej inflacji będzie odczuwalny dla kieszeni Polaków. Nie można bowiem liczyć na wzrost płac. Według absolwenta UŁ możliwe są też zwolnienia spowodowane rosnącymi kosztami prowadzenia przedsiębiorstw.


W obliczu dynamiki ogólnoświatowej pandemii Łódzcy ekonomiści wciąż aktualizują swoje prognozy na podstawie wszystkich dostępnych danych.


Dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za marzec były gorsze od konsensusu prognoz rynkowych. Do publikacji pełnych danych o PKB za drugi kwartał musimy poczekać aż do sierpnia, jednak z każdym miesiącem, dzięki publikowanym danym, będziemy mogli z większą dokładnością oszacować skalę recesji. – zaznacza Karol Rybaczuk.


Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowany jest przez „Parkiet" od 2007 r. Rywalizacja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności analityczne: ekonomistów z instytucji finansowych i ośrodków badawczych, niezależnych ekspertów, a także pracowników naukowych i studentów.


Uczestnicy konkursu pod koniec każdego kwartału nadsyłają prognozy na cztery kolejne dla ośmiu wskaźników makroekonomicznych i rynkowych. Za każdą prognozę mogą otrzymać od zera do 1 pkt w zależności od tego, jak wypada ona na tle faktycznego odczytu danego wskaźnika oraz przewidywań innych uczestników. Podsumowując prognozy na dany kwartał, największą wagę przypisuje się tym formułowanym najwcześniej (z rocznym wyprzedzeniem), najmniejszą zaś najświeższym (sporządzonym kwartał wcześniej). Obecnie partnerem konkursu jest Polski Instytut Ekonomiczny, natomiast do 2016 r. patronat nad nim obejmował Narodowy Bank Polski.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: RP.PL

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość 75 lat UŁ – list Pana Rektora A. Różalskiego (English ver. below)
Następna wiadomość Zieleń miejska w czasach Covid-19 - opinie Polaków