30 stycznia, 2020 r.

Pracownicy UŁ wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Pracownicy UŁ wybrani do Komitetów Naukowych PAN

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Łącznie 67 łódzkich badaczy zostało powołanych w skład 27 Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020 − 2023. Pełna lista wszystkich komitetów została podana na stronie Państwowej Akademii Nauk [kliknij tutaj]. Poniżej publikujemy wykaz zawierający informację o łódzkich naukowcach.


Tak liczna reprezentacja naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego jest wyrazem docenienia wysokiej jakości prac badawczych prowadzonych na łódzkiej Uczelni. Nowo powołani członkowie komitetów PAN reprezentują czołowe dyscypliny, w których prowadzone są badania i dydaktyka na Uniwersytecie Łódzkim. Wszystkim nowo wybranym badaczom gratulujemy!


Komitet Językoznawstwa PAN

· prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk


Komitet Nauk Demograficznych PAN

· dr hab. Joanna Grotowska-Leder

· dr hab. Iwona Laskowska

· dr hab. Piotr Szukalski

· dr hab. Agnieszka Rossa


Komitet Nauk Etnologicznych PAN

· dr hab. Katarzyna Maria Kaniowska

· dr hab. Grażyna Ewa Karpińska


Komitet Nauk Filozoficznych PAN

· prof. dr hab. Elżbieta Jung

· dr hab. Janusz Kaczmarek

· dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski

· prof. dr hab. Ryszard Kleszcz


Komitet Nauk Historycznych PAN

· prof. dr hab. Zbigniew Anusik

· prof. dr hab. Jarosław Jerzy Kita


Komitet Nauk o Finansach PAN

· prof. dr hab. Jerzy Gajdka

· prof. dr hab. Monika Marcinkowska


Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

· prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska

· prof. dr hab. Maciej Kokoszko

· dr hab. Teresa Wolińska


Komitet Nauk o Kulturze PAN

· prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

· prof. dr hab. Małgorzata Leyko

· prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

· dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska


Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

· dr hab. Łukasz Arendt

· prof. dr hab . Eugeniusz Kwiatkowski

· prof. dr hab. Bogusława Elżbieta Urbaniak


Komitet Nauk o Sztuce PAN

· dr hab. Piotr Gryglewski


Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

· dr hab. Tomasz Piotr Czapla

· prof. dr hab. Maciej Urbaniak


Komitet Nauk Orientalistycznych PAN

· prof. dr hab. Marek Dziekan

· dr hab. Izabela Kończak

· dr hab. Marta Woźniak-Bobińska


Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

· prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając


Komitet Nauk Politycznych PAN

· prof. dr hab. Alicja Stępień Kuczyńska


Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

· prof. dr hab. Lucyna Domańska


Komitet Nauk Prawnych PAN

· prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

· prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

· dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski

· prof. dr hab. Anna Wyrozumska


Komitet Psychologii PAN

· prof. dr hab. Eleonora Maria Bielawska-Batorowicz

· dr hab. Monika Wróbel


Komitet Socjologii PAN

· prof. dr hab. Krzysztof Konecki


Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

· prof. dr hab. Czesław Domański


Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

· prof. dr hab. Janusz Błasiak

· dr hab. Maksim Ionov

· prof. dr hab. Barbabra Klajnert-Maculewicz

· prof. dr hab. Antoni Różalski

· dr hab. Beata Sadowska

· prof. dr hab. Jonna Saluk-Bijak


Komitet Biologii Organizmalnej PAN

· dr hab. Maciej Bartos

· prof. dr hab. Małgorzata Maria Posmyk

· prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska


Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

· prof. dr hab. Jerzy Bańbura

· prof. dr hab. Michał Grabowski

· dr hab. Piotr Minias


Komitet Biotechnologii PAN

· prof. dr hab. Jerzy Długoński

· prof. dr hab. Andrzej Kononowicz

· prof. dr hab. Katarzyna Lisowska


Komitet Astronomii PAN

· prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek


Komitet Badań Czwartorzędu PAN

· dr hab. Jacek Forysiak

· dr hab. Piotr Kittel

· dr hab. Małgorzata Roman


Komitet Chemii Analitycznej PAN

· prof. dr hab. Sławomira Skrzypek


Komitet Nauk Geograficznych PAN

· dr hab. Marek Barwiński

· prof. dr hab. Marek Krzysztof Sobczyński

· prof. dr hab. Andrzej Suliborski

· dr hab. Bogdan Włodarczyk

· dr hab. Marcin Wójcik
Tekst źródłowy: Państwowa Akademia Nauk https://wyborykomitety.pan.pl/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dziekański panel dyskusyjny „Wokół kryzysu irańskiego” na WSMiP
Następna wiadomość Na UŁ powstał Dział Prawno-Organizacyjny