19 października, 2018 r.

Prof. Przemysław Waingertner wyróżniony nagrodą Świadek Historii

Prof. Przemysław Waingertner wyróżniony nagrodą Świadek Historii

fot. Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej już po raz szósty przyznał honorowe nagrody „Świadek Historii” osobom, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. W tych sferach została dostrzeżona rola prof. Przemysława Waingertnera, kierownika Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ, który jest jedną z wyróżnionych w tym roku osób.


Tegoroczni laureaci Nagrody Honorowej „Świadek Historii” to:


prof. Przemysław Waingertner

profesor w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ, przewodniczący społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi, aktywny uczestnik projektów z zakresu popularyzacji najnowszej historii Polski i regionu, m.in. współautor komiksu „Raper w Legionach”, szeroko współpracujący ze szkołami oraz organizacjami społecznymi, m.in. Fundacją im. Janusza Kurtyki, stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej (członek honorowy – senior), Akademickim Klubem Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego (członek), Klubem „Gazety Polskiej” w Łodzi, wspierający je swą wiedzą (komisje konkursowe, komitety budowy pomników, prelekcje i wykłady)


hm. Daniel Głowacki

komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” ZHP Hufiec Łódź-Bałuty, animator skierowanych do młodzieży licznych przedsięwzięć o charakterze historyczno-patriotycznym, inicjator upamiętnień, m.in. w parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi obelisku poświęconego „pamięci harcerek i harcerzy bałuckich drużyn, poległych w latach 1939-1945 w walce z niemieckim najeźdźcą” (2006), organizator rajdów i wycieczek do miejsc pamięci narodowej, m.in. Kostiuchnówki na Ukrainie, a także wizyt młodzieży z polskich szkół na Kresach w Łodzi


Dariusz Nowiński

komendant główny Towarzystwa „Strzelec”, wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, redaktor naczelny portalu JPilsudski.org, organizator licznych uroczystości upamiętniających w Łodzi i regionie wydarzenia i ludzi ważnych dla polskiej historii, animator akcji angażujących młodzież w działania o charakterze historyczno-patriotycznym, od lat autor wykładów i prelekcji na tematy legionowe i związane z początkiem skautingu łódzkiego, współtwórca i współrealizator programu „Żołnierze Niepodległości” polegającego na otaczaniu opieką i oznaczaniu mogił żołnierzy, którzy brali udział w walkach o niepodległość, współrealizator corocznych „Muzycznych Dróg do Niepodległości”


Sebastian Wojtaś

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim, pomysłodawca nadania szkole ww. patrona, członek Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, od 2010 r. propagator na terenie Piotrkowa postaci rtm. Witolda Pileckiego, organizator licznych działań edukacyjnych przywracających pamięć o Rotmistrzu – spotkań z członkami rodziny bohatera, projekcji filmów, wystawy, prelekcji, od 2011 r. inicjator realizowanego odtąd każdego roku wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej konkursu „Gloria Victis. Życie i działalność rtm. Witolda Pileckiego”


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki

organizacja podejmująca aktywne działania na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży, od 2010 r. inicjator i organizator „Tygodnia Patriotycznego” z okazji Święta Niepodległości, przedsięwzięcia przejętego następnie przez inne miasta, a obejmującego w Łodzi m.in. akcję „Flaga”, konferencję „Harcerstwo a Niepodległość”, porządkowanie grobów osób zasłużonych dla ojczyzny i kwestę na Starym Cmentarzu w Łodzi, koncert niepodległościowy, Śpiewanki Łódzkie i pokazy w ramach pikniku niepodległościowego w Manufakturze, Marsz Pamięci Brus, rozgrywki planszowe i gry miejskie


Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin Oddział w Łodzi

od 2000 r. organizator łódzkich obchodów upamiętniających czyn legionowy, Powstanie Listopadowe i Powstania Styczniowe, inicjator i realizator licznych upamiętnień w przestrzeni miejskiej, w tym odsłoniętego w 2017 r. Pomnika Legionisty, aktywny uczestnik spotkań z młodzieżą szkolną, działań sprzyjających upamiętnieniu tradycji legionowych realizowanych przez organizacje społeczne z obszaru województwa, projektów edukacji patriotycznej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ŁodziGratulujemy!

Źródło: https://lodz.ipn.gov.pl/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Następna wiadomość Archizo z nagrodą Rektora UŁ w konkursie Mam Pomysł Na Startup