8 października, 2019 r.

Profesor UŁ nominowany

Profesor UŁ nominowany

fot. Uniwersytet Łódzki

Profesor Arkadiusz Morawiec z Katedry Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał nominację do Nagrody im. Jana Długosza za publikację „Literatura polska wobec ludobójstwa” (Wydawnictwo UŁ). Wyniki poznamy 24 października br.


Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury, zwłaszcza publikacje naukowe z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.Autor poszerza w swojej publikacji kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym społecznościom, nie tylko społeczności żydowskiej. W tej materii najważniejsze jest badanie zbrodni dokonywanych na osobach chorych psychicznie oraz na Cyganach. Pracę oceniam jako wartościową – podjęto w niej ważną problematykę zarówno z naukowego, jak i ogólnospołecznego punktu widzenia. Jest to dzieło uwzględniające obszerne materiały, w tym archiwalne. Rozdziały książki są zróżnicowane także pod tym względem, że w jednych Autor mógł się odwoływać do bogatej literatury przedmiotu, w innych zaś jest pionierem, ponieważ nie ma – lub prawie nie ma – opracowań mówiących o literackich odbiciach poszczególnych strasznych wydarzeń, takich jak martyrologia Cyganów czy wojny bałkańskie (Z recenzji prof. dr. hab. Michała Głowińskiego).Dr hab. prof. nadzw. UŁ Arkadiusz Morawiec - absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: literatura XX i XXI wieku, zwłaszcza pisarstwo obrazujące totalitaryzm, teksty stanowiące zapis doświadczeń granicznych, literatura obozowa i literatura Holokaustu, najnowsza polska poezja i proza, ponadto genologia, paraliteratura, zagadnienia literackości, aksjologia. Zajmuje się także krytyką literacką oraz bibliografią. W latach 2005–2010 pełnił funkcję redaktora naczelnego rocznika „Literaturoznawstwo”. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” oraz „Narracje o Zagładzie”. Jest stałym recenzentem czasopism: „Fraza”, „Polonistyka. Innowacje”, „Przestrzenie Teorii”. Od 2002 r. współpracownik miesięcznika „Nowe Książki”. Współpracuje także w „Kwartalnikiem Artystycznym”. Recenzje literaturoznawcze i krytycznoliterackie publikował na łamach następujących czasopism: „Akcent”, „Dekada Literacka”, „FA-art”, „Fraza”, „Język Polski”, „Kresy”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Pamiętnik Literacki”, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, „Ruch Literacki”, „Sztuka i Filozofia”, „Teksty Drugie”, „Twórczość”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Znak”.


Trzymamy kciuki!
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dzień Edukacji Narodowej
Następna wiadomość Młodzi w Łodzi – dla najlepszych studentów