21 kwietnia, 2017 r.

Program Horyzont 2020 – poszukiwanie możliwości uczestnictwa

Program Horyzont 2020 – poszukiwanie możliwości uczestnictwa

fot. Centrum Nauki UŁ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, poszukujących możliwości uczestnictwa w Programie Horyzont 2020 na spotkanie informacyjne. Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji.


Jednym z jego celów szczegółowych jest „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” – to znaczy pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii. Obszar ten będzie głównym tematem spotkania organizowanego na Uniwersytecie Łódzkim, na którym zostaną poruszone następujące kwestie:


omówienie możliwości uczestnictwa w Programie COST,

omówienie zasad otwartych konkursów Twinning i ERA Chair,

prezentacja doświadczeń z udziału w w/w projektach.


Spotkanie organizowane jest z udziałem pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali numer 115 mieszczącej się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26).


Zapisy na spotkanie odbywają się formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Ewelina Wronka

tel.: 042/ 635-41-69

Poprzednia wiadomość Książki dla Doniecka
Następna wiadomość Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim