27 kwietnia, 2021 r.

Rusza Akademia Liderów Woj. Łódzkiego!

Rusza Akademia Liderów Woj. Łódzkiego!

Interesujesz się wiedzą z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jak i budowania społeczeństwa obywatelskiego? Chcesz wiedzieć, jak działa e-administracja? Marzysz o pracy w samorządzie terytorialnym? Dołącz do projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”. Rekrutacja trwa do 5 maja 2021 r.


„Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 18-25 lat zamieszkujące województwo łódzkie.


Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji. Zaplanowano min. 5 zjazdów weekendowych, podczas których eksperci/praktycy podzielą się wiedzą m.in. zarządzania projektami, planowania kariery, autoprezentacji, konsultacji społecznych oraz warsztaty praktyczne w sierpniu br. Podsumowanie projektu nastąpi we wrześniu br. podczas Forum Promocji Województwa Łódzkiego.


Zajęcia, które rozpoczną się 29 maja br. i potrwają do 11 września br., mają charakter bezpłatny. Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.


Projekt „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowany jest przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Interstudent 2021 z UŁ! [ENG. VER]
Następna wiadomość Stanowisko KRASP w sprawie Narodowego Programu Kopernikańskiego