30 września, 2019 r.

Slawiści UŁ z kolejnym grantem NPRH!

Slawiści UŁ z kolejnym grantem NPRH!

fot. Pixabay

Duży sukces Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe. Nasi slawiści znaleźli się w gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt, który otrzymał dofinansowanie to Przekład na język angielski i wydanie w amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books” monografii I. Petrova „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)”.Do konkursu NPRH w module Uniwersalia 2.1 mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.Dwuletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język angielski monografii autorstwa dr. hab. prof. nadzw. Ivana N. Petrova, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Zostanie ona następnie opublikowana w prestiżowym amerykańskim wydawnictwie naukowym Lexington Books, stanowiącym część międzynarodowego Domu Wydawniczego Rowman & Littlefield Publishing Group.


Wydawnictwo to specjalizuje się w wydawaniu wysokiej jakości publikacji naukowych obejmujących przede wszystkim nauki humanistyczne i społeczne. Publikacja prof. I. Petrova znajdzie się wśród tytułów inaugurujących serię tego wydawnictwa pt. „Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures”.


W prace translatorskie zaangażowany będzie m.in. dr Marek Majer, adiunkt z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, mający już na swoim koncie wyróżnienia i nagrody za przekłady tekstów naukowych na język angielski. To jeden z ośmiu projektów w Polsce, które uzyskały dofinansowanie w tej edycji konkursu NPRH Uniwersalia 2.1. Jest to drugi już grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowany aktualnie w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ (łącznie w jednostce realizowanych jest obecnie osiem projektów naukowo-badawczych, spośród których znaczna część ma charakter międzynarodowy).
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: dr Zofia Brzozowska (Wydział Filologiczny UŁ)


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Od lat razem – UŁ partnerem 10. FKA
Następna wiadomość Zaczęliśmy nowy rok akademicki!