17 listopada, 2017 r.

Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

fot. Honorata Ogieniewska, UŁ

W dniu 16 listopada br. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele ponad 22 polskich uczelni spośród 400 polskich szkół wyższych .


W dokumencie zawarte są takie wskazania jak, m.in. upowszechnianie idei równości, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, poszerzanie programu nauczania o zagadnienia z zakresu etyki, realizowanie projektów wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności. Nad treścią Deklaracji pracowała dr Agata Rudnicka - ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ.


Podpisanie Deklaracji było kulminacyjnym momentem Konferencji Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się w dniu 16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju. W czasie konferencji dyskutowano, między innymi, nt. oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego. Podpisanie dokumentu Deklaracji poprzedził panel rektorów społecznie odpowiedzialnych uczelni, w którym brał udział prof. Antoni Różalski.


Podczas konferencji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis (autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce związanej z etyką biznesu). Do Laureatów trafiła pula nagród w postaci 32 tysięcy złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Podczas ogłaszania wyników Uniwersytet Łódzki został wywołany dwukrotnie.


I miejsce w kategorii prace doktorskie zdobyła dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, której promotorem jest dr hab. Władysław Milo. Autorka pracy podkreśliła w rozmowie, że przede wszystkim miała duże trudności w zbieraniu informacji i danych na temat szarej strefy a problematyka może dotyczyć nawet 1/3 polskiej gospodarki. Dr Malaczewska skupiła się w pracy przede wszystkim nad zbadaniem mechanizmów i czynników napędzających szarą strefę.


Powtórnie wywołano Uniwersytet Łódzki do nagrody za systematyczny wkład w rozwój Konkursu - wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach. Tylko 7 uczelni w Polsce otrzymało taki tytuł. Przez 12 lat trwania konkursu UŁ zgłosił w sumie 15 prac.


Konkurs VERBA VERITATIS jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.


Podpisanie przez Uniwersytet Łódzki, jako jednej z pierwszych szkół wyższych w Polsce Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jest potwierdzeniem ścieżki, którą uczelnia systematycznie kroczy w obszarze CSR, poprzez liczne działania, jak np. Uniwersytet Różnorodny –University –Diversity, akcja „Psia kość”, systematyczna obecność na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, inicjatywy społeczne „Domni-Bezdomni”, kwestowanie na cmentarzach w celu ratowania zabytkowych nagrobków, czy wsparcie instytucjonalne (przedszkole UŁ, liceum, uniwersytety III wieku).


Redakcja: Centrum Promocji


Poprzednia wiadomość Aplikuj o Stypendium Santander Universidades
Następna wiadomość Nowi Absolwenci VIP UŁ