20 lipca, 2020 r.

Społeczność UŁ na ratunek bibliotece WNoW

Społeczność UŁ na ratunek bibliotece WNoW

fot. UŁ

Profesjonalny sprzęt, ekspercka wiedza i wielkie zaangażowanie: pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu, Administracji Centralnej oraz Biblioteki UŁ zaangażowali się w ratowanie zalanej biblioteki WNoW. W przenoszeniu i osuszaniu zbiorów pomagali również studenci i harcerze. Dzięki szybkiej reakcji społeczności UŁ, istnieje nadzieja na uratowanie większości księgozbioru.


W wyniku awarii wodociągu na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Biblioteka Wydziałowa uległa zalaniu. Najbardziej ucierpiały księgozbiory czytelni przeznaczone do wolnego dostępu oraz część woluminów przechowywanych w magazynie bibliotecznym. Pozostała część zbiorów została zawilgocona. Szacuje się, że zalane zostało 3/4 księgozbioru liczącego 42 657 woluminów. Bezpośrednio po katastrofie wielu pracowników kilku działów organizacyjnych Uniwersytetu pomagało wynosić gruz (spadły zamoczone podwieszane sufity) i meble z zalanych pomieszczeń.


Równie szybko podjęte zostały działania ratujące książki. W ich osuszaniu poza pracownicami Biblioteki Wydziałowej i oddelegowanymi osobami z Biblioteki UŁ brali udział pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału, którzy zgłosili się licznie do pomocy po apelu Dziekan – prof. dr hab. Danuty Urbaniak-Zając. W ratowaniu księgozbioru pomagali również studenci oraz harcerze. Nieocenione okazało się wsparcie merytoryczne konserwatora zbiorów z Biblioteki UŁ, który konsultował sposób bezpiecznego ratowania zbiorów. Część najcenniejszego, zalanego księgozbioru została przekazana do BUŁ w celu osuszenia, fumigacji i konserwacji.


W chwili obecnej w czytelni i magazynie pracują cztery urządzenia osuszające, wypożyczone z Biblioteki UŁ. Pracownice Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz osoby oddelegowane do pomocy z BUŁ kończą przegląd całego księgozbioru, by zidentyfikować wszystkie zawilgocone egzemplarze. Trwa szacowanie strat i systematyczne przewożenie książek do drugiego budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu.


Mamy nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie remontu zalanego budynku, w tym pomieszczeń Wydziałowej biblioteki, aby od nowego roku akademickiego mogła ponownie udostępnić swoje zbiory studentkom, studentom i pracownikom Wydziału Nauk o Wychowaniu. – mówi prof. Danuta Urbaniak-Zając, dziekan Wydziału.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Konkursy na 75-lecie UŁ rozstrzygnięte!
Następna wiadomość Żyj świadomie! - dr Izabela Florczak