12 września, 2017 r.

STAŻ NA START - nowy program dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

STAŻ NA START - nowy program dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Źródło: Biuro Karier UŁ

Projekt Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego „Staż na start.” znalazł się w pierwszej 5 najwyżej dofinansowanych projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w konkursie wspierającym rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym. Łącznie dofinansowano niemal 200 projektów edukacyjnych. Uniwersytet Łódzki wyprzedziły jedynie UAM w Poznaniu i Politechniki – rzeszowska i lubelska. Kwota dofinansowania dla łódzkiej uczelni wynosi ponad 4 mln złotych. Uniwersytet Łódzki jest liderem w pozyskiwaniu grantów NCBiR wśród regionalnych uczelni – w tym rozdaniu zdobył łącznie ponad 6,5 miliona złotych.


Uniwersytet Łódzki rozpocznie realizację projektu z początkiem października. Do 30 września 2019 roku Biuro Karier UŁ - we współpracy z pracodawcami - umożliwi 446 studentom z 7 Wydziałów UŁ odbycie płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż w Łodzi. Studenci uczestniczący w projekcie otrzymają wsparcie opiekuna merytorycznego oraz stypendium w wysokości 6 660 zł za cały okres stażu.


Dla kogo?

Wsparciem zostanie objętych 446 osób studiujących dziennie na ostatnich czterech semestrach studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Ze staży będą mogli skorzystać studenci i studentki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (biologia, genetyka, ochrona środowiska, biomonitoring, biotechnologia, mikrobiologia), Wydziału Matematyki i Informatyki (analiza danych), Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (praca socjalna, polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości), Wydziału Chemii (chemia kosmetyczna), Wydziału Nauk Geograficznych (gospodarka przestrzenna, geomonitoring, geografia), Wydziału Filozoficzno-Historycznego (historia, wojskoznawstwo) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (stosunki międzynarodowe).

Start w karierę z Biurem Karier UŁ


„Staż na start” to kolejna propozycja wspierająca studentów i studentki w ich pierwszych krokach na rynku pracy. – W ramach działań Biura Karier oferujemy naszym studentom doradztwo zawodowe, doradztwo z zakresu przedsiębiorczości oraz coaching kariery. Na bieżąco monitorujemy losy naszych absolwentów i staramy się dostosowywać ofertę do oczekiwań pracodawców. Biuro Karier organizuje też m.in. Recruitment Days - szybkie spotkania rekrutacyjne z pracodawcami oraz cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Kompetencji – mówi prof. Tomasz Cieślak, Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. – Aktualnie przygotowujemy się do Uniwersyteckich Targów Pracy, które co roku przyciągają czołowych pracodawców w regionie i kilka tysięcy odwiedzających osób. Wydarzenie to odbędzie się już 16 listopada, tradycyjnie na Wydziale Zarządzania UŁ. Nowy program stażowy traktujemy jako uzupełnienie naszej oferty o kolejną formę wsparcia dla studentów, ale i pracodawców dodaje prorektor Cieślak.

„Staż na start” jest drugą w krótkim czasie inicjatywą Biura Karier współfinansowaną ze środków unijnych. W 2016 roku uruchomiony został projekt „KreaTOR Kariery”, w ramach którego 1000 studentów i studentek skorzysta z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, coacha kariery i doradcy ds. przedsiębiorczości.

Drugi projekt z UŁ, który uzyskał dofinansowanie w konkursie NCBR został złożony przez Wydział Prawa i Administracji „DOBRY STAŻ-DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPiA UŁ.” Przyznane dofinansowanie dla projektu wynosi ponad 2,3 mln.


Kontakt

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
Adres: ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź
Telefon: +48 42 665 53 39
e-mail: biurokarier@uni.lodz.pl

Materiał źródłowy: Biuro Karier UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Międzynarodowa konferencja naukowa na WPiA
Następna wiadomość Jak będą wyglądały miasta współczesnego świata?