6 lipca, 2018 r.

Studia dualne finansowane przez NCBiR na UŁ

Studia dualne finansowane przez NCBiR na UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) „Studia dualne”. Zwycięskie projekty to:„Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” z Wydziału Filologicznego UŁ z dofinansowaniem ponad 650 tys. zł. oraz „DualKosStud – Studia z zakresu chemii kosmetycznej zintegrowane z przemysłem” realizowane na Wydziale Chemii UŁ z dofinansowaniem prawie 770 tys. zł.


Kierunek teatrologiczny, który uzyskał wysokie 8 miejsce w Polsce na liście rankingowej projektów, będzie realizowany od roku akademickiego 2019/20 w zakresie studiów licencjackich przez Katedrę Dramatu i Teatru UŁ. Studia będą przebiegały równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni na wydziale Filologicznym UŁ organizowanych przez Katedrę Dramatu i Teatru i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.


Studia zakładają również realizację przez studentów trzech miesięcznych staży w instytucjach kultury (za wynagrodzeniem), które rozpoczną się po pierwszym roku studiów tj. od czerwca 2020 oraz po drugim roku studiów tj. od czerwca 2021.


W programie studiów przewidziano między innymi takie zagadnienia jak: tematyka współczesnych badań nad kulturą, historia sztuki, blok zajęć teatrologicznych - prezentacja teatru jako instytucji i przedsiębiorstwa; także techniki i rzemiosła teatralne (oświetlenie, kreowanie przestrzeni, nagłośnienie); blok zajęć z zakresu n. społecznych: organizacji i zarządzania wyd. i artystycznymi, finansowanie i projektów w sektorze kultury i inne.


W bloku zajęć praktycznych będą prowadzone liczne warsztaty, jak np. oświetlenia i akustyki sceny, reżysera, myślenia projektowego tzw. design thinking, rozwoju widowni tzw. Audience Development, projektowanie i skład tekstów.


Ćwiczenia realizowane będą wspólnie z pracodawcami w łódzkich instytucji kultury takich jak: Teatr Wielki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Poleski Ośrodek Sztuki, Miejskie Galerie Sztuki oraz organizatorów takich festiwali jak Festiwal Łódź Czterech Kultur, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier i inne.


Projekt p.t."DualKosStud - Studia z zakresu chemii kosmetycznej zintegrowane z przemysłem" skierowany jest do osób, które podejmą studia na Wydziale Chemii UŁ, na nowoutworzonym kierunku: Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu. W tym przypadku również osoby, które podejmą studia na w/w kierunku będą uczestniczyć zarówno w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie ale także w stażach odbywających się w jednostkach z otoczenia społeczno-gospodarczego.


Przewidziane są dwa typy staży, za udział w których studenci otrzymają wynagrodzenie: staże ciągłe i staże i staże śródroczne. Podział ten związany jest z charakterem studiów: studia chemiczne z elementami biznesu. Staże śródroczne, odbywające się przez 1 lub 2 dni w tygodniu (przez cały semestr), będą dotyczyć pracy laboratoryjnej ściśle związanej z pracą chemika natomiast staże ciągłe, odbywające się po zakończeniu semestru, będą dotyczyć kwestii ekonomicznych, dokumentacji i zarządzania przedsiębiorstwem i będą prowadzone w formie pracy biurowej. Łączny czas staży przewidziany na 3-letnie studia licencjackie to 9 miesięcy.


Staże w znacznym stopniu pozwolą na podniesienie kompetencji miękkich, ale także na zapoznanie się studentom ze środowiskiem pracy. Student odbywając staż zapozna się z oczekiwaniami pracodawcy a Pracodawca będzie mógł przygotować uczestników projektu do pracy w przedsiębiorstwie zyskując dobrze wykwalifikowaną kadrę.


Wydział Chemii ma liczne kontakty z firmami z branży chemicznej, kosmetycznej czy farmaceutycznej, co pozwoli na przedstawienie oferty staży odpowiadających oczekiwaniom studentów.


Konkurs „Studia dualne” to inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która służy podniesieniu kompetencji studentów. Na jej realizację w tym roku przeznaczono blisko 123 mln złotych. Celem konkursu jest dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Dzięki programowi uczelnie będą mogły zaproponować studentom kierunki, które efektywnie połączą edukację z pracą.


Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- Stale widzimy potrzebę precyzyjnego dopasowywania realizowanych na uczelniach programów kształcenia do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na praktyczny aspekt studiów. Praktyka wsparta doświadczeniem to bezcenny kapitał dla młodych naukowców i szansa na rozwój gospodarczy oparty o innowacje - podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Lista rankingowa konkursu znajduje się tutaj:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public...


Materiał źródłowy: WCh, WF UŁ

Redakcja: Centrum PromocjiPoprzednia wiadomość Zapomniane słowa - lebiega
Następna wiadomość Czytaj w Łodzi