9 października, 2017 r.

Ubezpieczenie pracowników i studentów

Ubezpieczenie pracowników i studentów

fot. pixabay

W tym roku ubezpieczycielem jest PZU S.A. Wszyscy zainteresowani pracownicy, studenci i doktoranci mają możliwość zawarcia ubezpieczenia na bieżący rok adademicki (01.10.2017r.-30.09.2018r.) poprzez wypełnienie formularza na stronie.


Roczna składka w przypadku studentów i doktorantów pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł). Pracownicy muszą przygotować się na podwyżkę. Składka wynosi 127,48 zł. Wzrost ten wynika z wysokiej szkodowości, która doprowadziła do sytuacji, że suma odszkodowań wypłaconych pracownikom, przewyższyła kwotę pobranych od nich składek. Pozostałe elementy ubezpieczenia (zakres ochrony i kwoty odszkodowań) są w przypadku studentów, doktorantów i pracowników takie same, jak w roku ubiegłym.


Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: www.nnw-studentow.pl


Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018, powinny:

- studenci i doktoranci: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.

- pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r. lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.


Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Sukces absolwentów prawa
Następna wiadomość Montaż Film Festiwal