22 października, 2018 r.

UŁ komentuje: Ochrona roślin zagrożonych

UŁ komentuje: Ochrona roślin zagrożonych

fot. UŁ

W 2015 rozpoczęto na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego projekt mający na celu ochronę wybranych gatunków roślin w regionie łódzkim. W partnerstwie uczestniczą ponadto Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Inicjatywa polega na wzbogacaniu istniejących stanowisk zagrożonych roślin o nowe okazy oraz na odbudowie stanowisk, które uległy zagładzie.


Ratujemy dzwonecznika


Kilka miesięcy wcześniej przybliżaliśmy problematykę ochrony goździka sinego Dianthus gratianopolitanus, obecnie opowiemy o ochronie kolejnego zagrożonego gatunku, jakim jest dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia. Dzwonecznik wonny jest bardzo efektowną rośliną, szczególnie podczas kwitnienia.W Polsce ma swoją północno-zachodnią granicę występowania i jest bardzo rzadki. Według Czerwonej Księgi Roślin jest gatunkiem skrajnie zagrożonym wyginięciem, co więcej jest gatunkiem zagrożonym w całej Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno znany był ze 100 stanowisk, obecnie wiemy, że występuje tylko nieco ponad 20 stanowisk dzwonecznika w Polsce.Głównym problemem w Polsce środkowej jest mała liczebność tego gatunku – zaledwie 5 miejsc. Drugim problemem jest to, że dzwonecznik wonny się nie odnawia na stanowiskach naturalnych. Jak dokładnie wzmacniamy populacje goździka wonnego w Polsce środkowej opowiada biolog z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Marcin Kiedrzyński.

Rośliny znikają...

- W ten sposób chronimy różnorodność biologiczną na poziomie zarówno gatunkowym, jak i genetycznym, ponieważ chronimy zasoby genowe roślin dziko żyjących. Jeśli tak spojrzymy na ten problem, to każdy zasób genów w populacji jest bardzo ważny – tłumaczy dr hab. M. Kiedrzyński.

Flora środkowej Polski obejmuje ponad 1600 gatunków roślin naczyniowych. Mimo znacznych zmian w krajobrazie spowodowanych przez trwającą tu od wielu stuleci presję człowieka, występuje tu wiele interesujących gatunków roślin. Niestety liczne z nich należą do ginących składników szaty roślinnej regionu. Głównym powodem takiego stanu jest utrata siedlisk. Zjawisko to dotyczy szczególnie siedlisk związanych z ekstensywnymi formami gospodarowania, np. torfowisk, ciepłolubnych muraw lub ekstensywnych łąk oraz niektórych typów lasów.

Rośliny zagrożone wyginięciem na terenie środkowej Polski, oraz te które już wyginęły zestawiono w tzw. czerwonej liście gatunków. Takie zestawienie dla środkowej Polski obejmuje około 460 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi ponad 1/4 flory naczyniowej regionu. Są wśród nich rośliny zagrożone wyginięciem, wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe. Tych ostatnich, czyli wymarłych lub prawdopodobnie wymarłych jest około 2% gatunków. Ponad 11% gatunków roślin należy do krytycznie zagrożonych lub wymierających, ponad 9% to gatunki zagrożone, a 10% to rośliny o stosunkowo niewielkim zagrożeniu.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Źródło: WBiOŚ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość X Akademicki Turniej Szachowy
Następna wiadomość Debata „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”