18 lipca, 2018 r.

UŁ komentuje: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

UŁ komentuje: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Produkcja tworzyw sztucznych od lat 50-tych XX wieku osiągnęła wielkość 9,1 mld ton - powoli toniemy w plastiku i innych odpadach. Czy da się odwrócić ten proces? Wszystko zależy od nas - producentów i konsumentów - pisze dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania UŁ.


Obieg zamknięty zamiast linii produkcyjnej


Przejście z gospodarki linearnej do gospodarki obiegu zamkniętego to obecnie jedna z częściej komentowanych koncepcji na temat przyszłości rozwoju społeczeństw. W ramach dyskusji o możliwościach i ograniczeniach ekonomicznych i środowiskowych związanych z jej wdrożeniem pojawia się problematyka postępowania z odpadami w tym w szczególności z plastikiem będącym jednym z ważniejszych problemów środowiskowych.


- Dane dotyczące plastiku są bardzo niepokojące. Jedna z popularnych sieci fast food dziennie zużywa 1,8 miliona sztuk słomek, w Polsce zużywa się ich dziennie 3 miliony a produkcja tworzyw sztucznych od lat 50-tych osiągnęła wielkość 9,1 mld ton. Powoduje to konieczność podjęcia konkretnych działań zmierzających do minimalizowania wielkości produkcji oraz zwiększenia skuteczności w odzyskiwaniu surowca i jego powtórnego wykorzystania - mówi dr Rudnicka.


Taką potrzebę dostrzegła m.in. Unia Europejska wprowadzając pakiet rozwiązań prawnych regulujących kwestię gospodarki odpadami w tym plastikiem.


Ikea bez plastiku


W działania na rzecz środowiska angażuje się coraz więcej przedsiębiorstw stosując zasady odpowiedzialnej produkcji. Odpowiedzialna produkcja polega na minimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Możliwe jest to zarówno poprzez zmianę surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji na bardziej przyjazne środowisku, reorganizację procesu na bardziej efektywny czy dbałość o to, żeby wyprodukowany towar nadawał się do recyklingu.


Przykładem może być zobowiązanie, jakie przyjęła na siebie Ikea, dotyczące eliminacji produktów jednorazowego użytku ze sklepów i restauracji oraz stosowania w produkcji plastiku z recyklingu oraz przyjaznego środowisku. W dokumencie „People & Planet Positive” Ikea zdefiniowała konkretne cele, jakie zamierza osiągnąć do 2030. Pokazuje to gotowość organizacji do realizacji idei odpowiedzialnej produkcji i wsparcie dla nowego modelu gospodarczego.


Konsument zaangażowany


- Punktem styku w gospodarce obiegu zamkniętego są konsumenci. To od ich decyzji zależy, w jakim zakresie, jako społeczeństwo, poradzimy sobie z nadkonsumpcją i będziemy w stanie wcielić w życie zasady odpowiedzialnej konsumpcji - tłumaczy ekspert UŁ.


Odpowiedzialna konsumpcja zakłada świadome podejście do wyborów zakupowych przejawiające się w wyborze produktów przyjaznych środowisku, rezygnacji z rzeczy, które nie są nam potrzebne czy minimalizowania odpadów poprzez bardziej przemyślane zakupy jak np.: nie kupowanie na zapas, noszenie własnych toreb na zakupy, używanie produktów do momentu aż stracą swoje właściwości użytkowe, korzystanie z punktów napraw itp.


Aby to było możliwe, potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Biznes sam podejmując wyzwania na rzecz środowiska powinien dodatkowo edukować swoich klientów. Klienci nie będą bardziej odpowiedzialni bez wsparcia samych firm, które pokażą im na czym polegają wyzwania w obszarze środowiska i jak chcą im sprostać. Jest to tym bardziej istotne, że konsumenci muszą zrozumieć dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na różne rozwiązania. Bez tego zaangażowanie konsumentów i wsparcie dla działań biznesowych może być niewielkie, co w konsekwencji przełożyć się może na nie osiągnięcie zakładanych celów.


Przykładem jest rezygnacja ze słomek w restauracjach. Brak informacji po co organizacja decyduje się na taki ruch skutkować może frustracją klientów i przejściem do konkurencji. Równie ważna jest perspektywa klientów i wsłuchanie się w ich potrzeby i oczekiwania. Bez głosu klientów biznes ma niepełną informację i nie będzie w stanie zaprojektować potrzebnych rozwiązań. Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja pozwalają osiągnąć ten tak pożądany efekt synergii.

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Autorka: dr Agata Rudnicka

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Listy rankingowe opublikowane
Następna wiadomość Na zamku w Muszynie