17 lipca, 2018 r.

Listy rankingowe opublikowane

Listy rankingowe opublikowane

Znamy już listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki studiów, co oznacza, że rozpoczynamy kolejny etap rekrutacji. Od 18 do 21 lipca 2018 r. zapraszamy kandydatów do składania dokumentów na wybrany kierunek. Dokumenty należy złożyć na wydziale, który prowadzi dany kierunek. W systemie internetowej rejestracji kandydatów przy każdym kierunku/specjalności podane jest miejsce i godziny przyjmowania dokumentów, wystarczy wybrać interesujący nas kierunek (https://rekrutacja.uni.lodz.pl/kierunki.php?tryb=katalog).
Poniżej znajdziecie adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Pomorska 14/143 (wejście od Matejki) - p. W20

Wydział Chemii ul. Tamka 12 - p. 1-011

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ul. Rewolucji 37/39 - sale: E-107 E-108

Wydział Filologiczny ul. Pomorska 171/173 (poziom -1) - sale: 01/02

Wydział Filozoficzno-Historyczny ul. Narutowicza 65 - p. 6

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Pomorska 149/153 - p. A203

Wydział Matematyki i Informatyki ul. Banacha 22 - p. A121

Wydział Nauk Geograficznych ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum) - sala 121 (I piętro)

Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska 46/48 (budynek A) - sala 105

Wydział Prawa i Administracji ul. Kopcińskiego 8/12 (budynek A) - sala 0.04

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych ul. Narutowicza 59a - p. 6

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 - sala 115 (I piętro)

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 maja 65/67 Tomaszów Mazowiecki - pok. 2
Pamiętajcie, że na studia stacjonarne i niestacjonarne kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:


  1. wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
  2. w przypadku kandydatów z nową maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki (komisję przyjmującą dokumenty) – oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  3. w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości lub kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczone przez Uniwersytet Łódzki (komisję przyjmującą dokumenty) – oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  4. kserokopię dowodu osobistego (wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
  5. na wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim - 1 fotografię o wymiarach 35x45 mm.Jeżeli w procesie rekrutacji wymagane od kandydatów są dodatkowe dokumenty, to taka informacja znajduje się pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów w systemie internetowej rejestracji kandydatów (https://rekrutacja.uni.lodz.pl/kierunki.php?tryb=katalog). Na kierunki prowadzone przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Chemii wymagane są badania lekarskie, które można wykonać w określonych jednostkach – ich lista znajduje się tutaj: Lista_wybranych_podmiotów_badania_uczniów_oraz_studentówW przypadku studiów niestacjonarnych dokumenty należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności w systemie internetowej rejestracji kandydatów.Pamiętajcie! Niezłożenie kompletu dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku/specjalności.Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Literatura polska wobec ludobójstwa
Następna wiadomość UŁ komentuje: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja