10 listopada, 2017 r.

UŁ w czołówce konkursu NCN – MINIATURA

UŁ w czołówce konkursu NCN – MINIATURA

W dniu 9 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne przygotowane przez Centrum Nauki UŁ dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, DAINA.


Wydarzenie odbywające się w Sali Senatu w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego zgromadziło blisko 140 pracowników naukowych (w tym wiele osób wcześniej niezapisanych) z wszystkich wydziałów UŁ. Ogromne zainteresowanie tematyką pozyskiwania grantów na badania sprawiło, że Sala z trudem pomieściła wszystkich przybyłych.


Program spotkania składał się z dwóch modułów. W I module omówiono zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN, w tym zasady ogólne przygotowania wniosku, budżet kosztów kwalifikowanych: kategorie kosztów, planowanie kosztorysów oraz zmiany w konkursach.


W II module pracownicy Centrum Nauki przedstawili ogólne zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów.


_20A0509


_20A0518

Fot. Maciej Andrzejewski, UŁ


Spotkanie rozpoczęła profesor Elżbieta Żądzińska, prorektor ds. nauki UŁ zapraszając przybyłych do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu o charakterze informacyjno-warsztatowym, w tym, do zadawania pytań.


Prorektor Żądzińska przytoczyła najnowsze osiągniecia uczelni, zarówno w odniesieniu ilościowym, jak i jakościowym związane z udziałem w konkursie MINIATURA.

- Nabór wniosków w konkursie MINIATURA odbywa się w sposób ciągły. W I edycji konkursu złożyliśmy jako instytucja ponad 70 wniosków, co plasuje nas na II miejscu w Polsce, pod względem ilości złożonych aplikacji konkursowych. Stale poprawiamy również jakość przygotowywanych projektów; w konkursie MINIATURA mamy ponad 60 -procentową skuteczność. To duży sukces! – pokreśliła profesor Żądzińska.


Praktyczny wymiar spotkania zapewniła obecność eksperta NCN profesora Ryszarda Machnikowskiego z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz laureatów konkursów NCN: profesor Sylwii Różalskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (laureatka konkursu OPUS 12), magistra Jakuba Zasiny z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (laureat konkursu PRELUDIUM 12), doktora Marcina Kafara z Wydziału Nauk o Wychowaniu (laureat konkursu MINIATURA 1).


Profesor Machnikowski udzielał wskazówek z punktu widzenia osoby oceniającej wnioski, na jakie elementy wniosku zwrócić uwagę, czego unikać i jakie są najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu wniosków. Laureaci dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy nad przygotowaniem wniosku, doradzali na co zwrócić uwagę , co zajęło im najwięcej czasu, jakie były w ich przypadku oceny ekspertów.


Konkurs MINIATURA, czyli tzw. małe granty, dedykowany jest pojedynczym działaniom naukowym służącym realizacji badań podstawowych. Inicjatywa NCN wspiera naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego tej instytucji. Dzięki temu możliwe jest znaczące poszerzenie grona osób korzystających z finansowania badań naukowych przez NCN.


PRELUDIUM adresowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających stopnia naukowego doktora; pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy. Adresatami konkursu są przede wszystkim doktoranci, choć uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane.


OPUS z kolei jest dedykowany projektom badawczym, w tym finansowaniu zakupu lub wytworzeniu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektów. Regulamin konkursu nie precyzuje, kto może być wnioskodawcą. Z wnioskami mogą więc występować naukowcy bez względu na stopnie i tytuły naukowe oraz dorobek naukowy. Oczywiście szansa na otrzymanie grantu, rośnie wraz z doświadczeniem wnioskodawcy.


DAINA jest nowym konkursem NCN organizowanym wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos Mokslo Taryba (LMT) na polsko-litewskie projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. Nabór wniosków do pierwszej edycji ruszył we wrześniu br.


Spotkanie Informacyjne przygotowane przez Centrum Nauki jest kolejną inicjatywą wpisującą się w działania praktycznie wspierające pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w ich pracy badawczej.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Nabór do reprezentacji UŁ
Następna wiadomość 13 Targi Pracy na UŁ