Uroczyste odnowienia doktoratów UŁ po 50 latach

To okazja do spotkań, często po wielu latach, wspomnień i pozytywnych wzruszeń. Uniwersytet Łódzki kontynuuje swoją wieloletnią tradycję uroczystego odnawiania doktoratów badaczom, którzy pięćdziesiąt lat temu uzyskali ten stopień na naszej uczelni. Są to jednocześnie wybitni przedstawiciele UŁ, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla nauki lub kultury polskiej. Za nami cykl styczniowych uroczystości, podczas których uhonorowanych zostało ponad 20 naukowców.

Uroczyste odnowienia doktoratów UŁ po 50 latach są tradycją na uczelni od ponad 20 lat

Każdej uroczystości towarzyszy uroczysta laudacja i przemowa jubilata. Podczas tych ostatnich, obok podziękowań, pojawiają się często nieznane większości z nas opowieści z życia Uniwersytetu Łódzkiego. To również często okazja do zobaczenia się, po wielu latach, z kolegami z tej samej katedry, swoimi mentorami, okazja do podsumowań. Na koniec jubilaci otrzymują pamiątkowe dyplomy podpisane przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego, dziekana Wydziału i promotora. Czasem padają słowa - “to jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu”. Tak było i tym razem... 

Prof. Bogdan Gregor podczas uroczystego odnowienia doktoratu po 50 latach.

Uroczyste odnowienie doktoratu po 50 latach prof. Adama Jaworskiego.

Część uhonorowanych osób nadal współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim lub z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, prowadząc działalność naukową i wspierając młodszych kolegów w ich pracy. 

Zwyczaj uroczystego odnowienia doktoratu został zapoczątkowany przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 roku. Do tej pory uhonorowano w ten sposób 91 osób.   

Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk podczas uroczystego odnowienia doktoratu po 50 latach.

Uroczyste odnowienie doktoratu po 50 latach prof. Władysława Wilczyńskiego.

Uhonorowani uroczystym odnowieniem doktoratu po 50 latach, w styczniu 2022 r.: 

dr hab. Maria Edelson, prof. UŁ 
dr hab. Lucyna Golińska 
dr Jan Stanisław Goździk 
prof. dr hab. Bogdan Gregor 
prof. dr hab. Adam Jaworski 
prof. dr hab. Zofia Jóźwiak 
dr Andrzej Kamiński 
dr Jan Kłosiński 
prof. dr hab. Czesław Kazimierz Kłysik 
prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk 
dr hab. Nina Łapińska-Sobczak 
prof. dr hab. Maria Ławrynowicz 
prof. dr hab. Bogdan Piasecki 
prof. dr hab. Marcin Pliński 
prof. dr hab. Agnieszka Salska 
prof. dr hab. Bogdan Suchecki 
dr. hab Jan Szałański 
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz 
prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk 
dr hab. Jan Więcek 
prof. dr hab. Władysław Wilczyński 
dr Alicja Zawadzka

Biogramy jubilatów

Galeria zdjęć z uroczystości

Materiał: Centrum Promocji UŁ