17 listopada, 2017 r.

Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Niemal 430 mln zł Narodowe Centrum Nauki przyznało we właśnie rozstrzygniętej 13. edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. W obu konkursach dofinansowanie otrzymały łącznie 803 projekty, w tym 17 projektów z Uniwersytetu Łódzkiego.


OPUS i PRELUDIUM to najstarsze propozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki, które od lat cieszą się dużą popularnością.


"W ich trzynastej edycji polskim naukowcom przyznano aż 428 194 450 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 27 proc." – czytamy na stronie Narodowego Centrum Nauki.


W konkursie OPUS nagrodzono 13 projektów z Uniwersytetu Łódzkiego, a w konkursie PRELUDIUM – 4 projekty.


NAGRODZONE PROJEKTY W KONKURSIE OPUS:


Tytuł projektu

Kierownik projektu

Nazwa podmiotu

Przyznane środki (PLN)

Sekwentowe i tablicowe systemy dedukcyjne dla logik nieklasycznych

prof. dr hab. Andrzej Bogusław Indrzejczak

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

364 680

Poetyka empatii w twórczości Paula Muldoona

dr hab. Wit Pietrzak

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

186 960

Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu

dr hab. Piotr Krzysztof Kittel

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

449 875

Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI)

dr hab. inż. Jacek Henryk Białek

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

286 580

Oczekiwania i niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej. Wspomagana komputerowo analiza wypowiedzi banków centralnych

dr hab. Paweł Baranowski

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

153 960

Znaczenie efektu kraju pochodzenia i etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych

dr hab. Paweł Marek Bryła

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

410 200

Wynagrodzenie minimalne w Polsce: konsekwencje dla regionalnych rynków pracy

dr Aleksandra Katarzyna Majchrowska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

174 400

Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej

dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Spraw Azjatyckich

188 100

Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitro

dr hab. Tomasz Kowalczyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

1 306 500

Aspekty funkcjonalne, genetyczne i epigenetyczne naprawy DNA w reumatoidalnym zapaleniu stawów

dr hab. Tomasz Popławski

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

1 184 400

Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy - badania in vivo

prof. dr hab. inż. Barbara Teresa Klajnert-Maculewicz

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

1 263 200

Badanie aktywności biologicznej nowosyntetyzowanych nanokompozytów chitozanowych

prof. dr hab. Katarzyna Dorota Lisowska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

652 320

Paramagnetyczne nanografeny dla badań podstawowych oraz nowych technologii

prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

1 562 900


NAGRODZONE PROJEKTY W KONKURSIE PRELUDIUM:


Tytuł projektu

Kierownik projektu

Nazwa podmiotu

Przyznane środki (PLN)

Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej

mgr Krzysztof Maciej Krzystek

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

47 760

Zależność stabilności fazy oraz właściwości magnetycznych w dyskotycznych pochodnych benzo[e][1,2,4]triazynylu.

mgr Szymon Piotr Kapuściński

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

119 400

Ochrona różnorodności biologicznej w działalności rolniczej w prawie Unii Europejskiej

mgr Katarzyna Frączak

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

96 000

Ocena neuroprotekcyjnych właściwości piceatannolu w modelowych układach biologicznych

mgr Joanna Anna Gerszon

Uniwersytet Łódzki,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

59 760


Szersze informacje o poszczególnych projektach będą pojawiały się sukcesywnie na stronie uczelni.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Aplikuj o Stypendium Santander Universidades
Następna wiadomość Nowi Absolwenci VIP UŁ