22 lipca, 2020 r.

X edycja programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi

X edycja programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi

fot. UMŁ

Ogłoszono rozpoczęcie X edycji programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli wiceprezydent Miasta Łodzi – Małgorzata Moskwa-Wodnicka, rektor elekt PŁ – prof. Krzysztof Jóźwik oraz Eryk Zywert – student I roku prawa na UŁ.


O stypendia mogą starać się laureaci bądź finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, którzy planują rozpoczęcie w październiku 2020 r. studiów w łódzkich uczelniach. Maksymalna wysokość wsparcia to 1 500 zł miesięcznie.


Prof. Krzysztof Jóźwik podkreślił, że Politechnika Łódzka jest idealnym miejscem dla wybitnie uzdolnionych studentów. Stwarzając im nie tylko odpowiednie możliwości rozwoju swoich pasji, ale także dobre perspektywy na zawodową przyszłość.– Cieszy mnie, że w ostatnich dwóch latach najwięcej stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi trafiło do studentów Politechniki Łódzkiej – powiedział. Dodał też, że uczelnia oferuje udział w innych programach, w których utalentowani studenci mogą uczestniczyć, rozwijając swoje badania.Eryk Zywert – laureat poprzedniej edycji programu stypendialnego zwrócił uwagę na znaczenie programu stypendialnego dla studentów: „My młodzi potrzebujemy właśnie takiego wsparcia. Otrzymane środki przeznaczamy na zakup podręczników, specjalistycznej literatury przedmiotu; wydatkujemy na kwerendy naukowe, na udział w konferencjach naukowych. Wiemy, że nasz wysiłek jest celowy, że rezultaty pracy są ważne” – powiedział.Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa od 15 lipca do 15 września. Elektroniczny wniosek stypendialny wraz z wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie dostępny jest na stronie internetowej.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: Młodzi w Łodzi

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość 75 lat Łodzi Filmowej – UŁ partnerem obchodów
Następna wiadomość Urodzenia pozamałżeńskie – światopogląd czy pragmatyzm?