19 września, 2018 r.

Zostań doktorantem UŁ!

Zostań doktorantem UŁ!

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Zajmują się infrastrukturą kolejową w Polsce, badają wpływ roślin i związków występujących w przyrodzie na nasze zdrowie, analizują wady systemu wyborczego w Polsce, wykładają nawet za granicą - a to tylko część badań i działań! Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego to grono zdolnych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się na zdobycie kolejnego stopnia naukowego, ale przede wszystkim, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu kariery naukowej. Można jeszcze do nich dołączyć!Rekrutacja trwa


Studia doktoranckie, nazywane często studiami III stopnia, odbywają się obecnie na wszystkich 12 wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Na niektórych z nich prowadzone są więcej niż jedne studia doktoranckie. Na koniec 2017 roku na Uniwersytecie Łódzkim było 1051 doktorantek i doktorantów. Większość studiów doktoranckich na UŁ trwa 8 semestrów (4 lata).


Obecnie istnieje możliwość zapisania i się jeszcze na 5 różnych studiów doktoranckich startujących z początkiem nowego roku akademickiego: niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, stacjonarne studia doktoranckie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej, InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych, stacjonarne studia doktoranckie chemii, stacjonarne studia doktoranckie biochemiczno – biofizyczne. Więcej informacji uzyskać można na stronie poświęconej rejestracji na studia na UŁ.Wsparcie dla doktorantów UŁ


Każdy doktorant może ubiegać się o trzy stypendia naukowe: stypendium doktoranckie, stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Dodatkowo doktoranci w trudnej sytuacji mogą wystąpić o inne świadczenia takie jak: stypendium socjalne czy zapomogę. Także Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ prowadzi program wsparcia doktorantów dofinansowujący wyjazdy naukowe.


Studia doktoranckie na UŁ to szansa na rozwijanie swoich pasji naukowych oraz możliwość prowadzenia badań z wybitnymi naukowcami. Tegoroczna rekrutacja na studia doktoranckie w związku z wprowadzaniem zmian w szkolnictwie wyższym jest ostatnią na dotychczasowych zasadach. Od przyszłego roku kandydaci na studia doktoranckie będą rekrutowani do szkół doktorskich.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Koncert Orkiestry Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen
Następna wiadomość Jak walczyć ze smogiem? - UŁ na Kongresie Biogospodarki