17 lutego, 2021 r.

Zrozumieć Putinowską Rosję – książka Wydawnictwa UŁ

Zrozumieć Putinowską Rosję – książka Wydawnictwa UŁ

graf. WUŁ

Choć Rosja jest naszym sąsiadem, zdaje się wciąż leżeć na innym politycznym i kulturowym archipelagu, niż reszta Europy, w tym Polska. Dwudziestoletni okres rządów Władimira Putina ukazuje zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe, które nie są jednak wyłącznie wytworem ostatnich dwóch dekad. Książka prof. Mariana Brody, opublikowana nakładem Wydawnictwa UŁ, to podróż ku źródłom współczesnej rosyjskiej myśli politycznej. Zaprezentowane przez łódzkiego badacza konstatacje są oryginalne i nowatorskie. Nie tylko na poziomie polskiego, ale również światowego rosjoznawstwa.


Marian Broda, “Pytać o Putina – pytać o Rosję”, Wydawnictwo UŁ


Prof. Marian Broda, analizując formułę współczesnego życia politycznego Rosji, portretuje i objaśnia szereg idei i działań właściwych dla Putinowskich rządów. Badacz ukazuje szeroki wspólny mianownik różnych ideologii i sposobów myślenia we współczesnej Rosji. W swej książce szuka idei spajających nacjonalizm, prawosławie, myśl pro- i antyzachodnią.


Publikację warto polecić nie tylko osobom zainteresowanym współczesnym życiem politycznym i ideowym Rosji. Nowatorskość i dociekliwość wywodu prof. Mariana Brody pozwala na dogłębne zrozumienie wszelkich systemów politycznych, opierających się na autorytaryzmie.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Wydawnictwo UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Wycinka Lex Szyszko w Łodzi – dane UŁ szokują!
Następna wiadomość Studenci i doktoranci z wyróżnieniami od #UniLodz