PROFIL PRACOWNIKA: Anna Lucińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

stopień naukowy: doktor, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse, 2003

zatrudniona w Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych, w Instytucie Finansów, na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym


ZAINTERESOWANIA

zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce inwestycji alternatywnych (zwłaszcza na inwestowaniu na rynku sztuki) , w ramach dyscypliny „ekonomia i finanse”

OSIĄGNIĘCIA

1. Grant badawczy zespołowy NCN „Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym” realizowany w latach 2013 – 2016 (kierownik).

2. Opublikowane artykuły: „Art Market in the European Union”, International Advances of Economic Research Vol. 21, International Atlantic Economic Society, 2015; „Hedoniczny indeks cen obrazów sprzedanych na polskim rynku aukcyjnym w latach 2007-2013”, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 862(75), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 (współautorstwo z prof. Dorotą Witkowską); „Zastosowanie narzędzi

regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu i ryzyka inwestycji na rynku

malarstwa polskiego”, Zarządzanie i Finanse tom 4(1), Wydział Zarządzania UG,

2015.

3. Opublikowana monografia pt.: “Obrazy na rynku finansowym. Analiza efektywności inwestowania”,

Difin, Warszawa 202.

4. Udział w konferencjach

naukowych m.in.: 79th International Atlantic Economic Conference, IAES,

Mediolan, 2015; VI Konferencja Naukowa “Modelowanie i prognozowanie gospodarki

narodowej”, UG, Sopot, 2015; 80th International Atlantic Economic Conference,

IAES, Boston (USA), 2015; XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA WIELOWYMIAROWA ANALIZA

STATYSTYCZNA 2015, UŁ, Łódź.4.Lucińska A., „Zastosowanie narzędzi regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu i ryzyka inwestycji na rynku malarstwa polskiego”, Zarządzanie i Finanse tom 4(1), Wydział Zarządzania UG, 2015.

KONTAKT I DYŻURY