PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Stronka-Lewkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Popularyzacja chemii w szkołach średnich,podstawowych oraz przedszkolach.Przygotowanie studentów ,którzy w przyszłości myślą o pracy w szkole z obowiązkami,problemami z jakimi boryka się współczesny nauczyciel.

Wykonawca w projekcie pn."Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-pkn/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN53/18-00 z dnia 12.12.2018r.

Wykonawca w projekcie pn. "Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego"współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18,na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T173/18 z dnia 21.03.2019r.

OSIĄGNIECIA

DOROBEK PUBLIKACYJNY

I. Artykuły i rozdziały w książkach

Chemia fizyczna i organiczna

1.J. Lewkowski, E. Stronka-Lewkowska, “Addition of Dialkyl and Diaryl Phosphites to N-(ortho-Substituted Phenyl) Terephthalic Schiff Bases. The Stereochemical Behaviour”, Phosphorus Sulfur Silicon, 181(6), 1323-1330 (2006).

2.J. Lewkowski, R. Karpowicz, E. Stronka-Lewkowska, R. Skowroński, “Synthesis of New Cholesteryl and Adenosinyl Esters of 2-Furyl-N-Phenylaminophosphonous Acids”, Phosphorus Sulfur Silicon, 183, 1455-1460 (2008).

3.K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, K. Abramczyk, A. Bald, „Acoustic and volumetric studies on (triethylene glycol + water) mixtures in a wide temperature range”, J. Chem. Thermodynamics, 89, 212–222 (2015).

4.K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, I. Trzcińska, A. Bald, Volumetric and acoustic studies on (tetraethylene glycol + water) mixtures in a wide temperature range, J. Chem. Thermodynamics, 85, 191–201 (2015).

5.K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, K. Soliwoda, A. Bald, Acoustic and volumetric studies on water + diethylene glycol mixtures in a wide temperature range. Comparison with mixtures of water with tri- and tetraethylene glycol, J. Mol. Liq., 215, 520–533 (2016).

6.K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, A. Bald, “Speed of sound and density of water + 1,5-pentanediol mixtures in a wide temperature range. Comparison with mixtures of water with diethylene glycol, propoxyethanol and diethylene glycol dimethyl ether”, J. Chem. Thermodynamics, 115, 119-132 (2017).

Dydaktyka chemii i popularyzacja nauki

1.A.M. Wasiak, A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, “Kilka uwag o nowych standardach kształcenia nauczycieli.” W: Pedagogiczno- psychologiczne kształcenie nauczycieli. E. Sałata (red.). Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2005. pp. 205-207. ISBN 83-7204-471-6.

2.A. Wasiak, A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Znaczenie dydaktyki chemii w przygotowaniu do zawodu nauczyciela chemii”, W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. E. Sałata S. Ośko (red.). Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2007. pp. 160-163. ISBN 978-83-7204-649-9.

3.E. Stronka-Lewkowska, Chromatografia w życiu codziennym. Scenariusz eksperymentalnej lekcji chemii z zastosowaniem substancji używanych w życiu codziennym”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Chemia i Ochrona Środowiska (pod red. W. Śliwy i Cz. Puchały), Częstochowa 2008, str. 145-153.

4.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Przegląd kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych od 2004 roku”, W: Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. E. Sałata (red.). Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2009. pp. 216-219. ISBN 978-83-7204-851-6.

5.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Scenariusz i konspekt lekcji jako pomoc w organizacji pracy nauczyciela”, W: Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. E. Sałata (red.). Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2009. pp. 374-376. ISBN 978-83-7204-851-6.

6.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Zajęcia eksperymentalne z chemii w ocenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, W: Chemia bliżej życia. Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, red. H. Gulińska, Sowa, Poznań 2009, 167-170.

7.E. Stronka-Lewkowska, „Oskarżony polimer. Scenariusz lekcji”, Chemia w szkole, 56(2), 39 (2010).

8.E. Stronka-Lewkowska, „Bądź świadomym konsumentem”, w Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej, pr. zbior. pod red. E. Szkurłat, WUŁ, Łódź, 2011, str. 105-112.

9.J. Lewkowski, E. Stronka-Lewkowska, Statyny jako leki obniżające poziom cholesterolu”, Chemia w szkole, 59(3), 13-17 (2013).

10.J. Lewkowski, E. Stronka-Lewkowska, Struktura Salwarsanu 606 – nowe odkrycie po 95 latach”, Chemia w szkole, 59(3), 17-18 (2013).

11.E. Stronka-Lewkowska, J. Lewkowski, R. Zakrzewski, „Chiralność – czym ona właściwie jest?”, Chemia w szkole, 63(1), 33-40 (2017).

12.E.Stronka-Lewkowska, P.Seliger Warsztaty szkolne prowadzone w SP 101 im.J.Kochanowskiego w Łodzi.

13.Wykonawca:w projekcie pn."Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-pkn/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN53/18-00 z dnia 12.12.2018r.

14.Wykonawca w projekcie pn. "Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego"współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18,na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T173/18 z dnia 21.03.2019r.

II. Konferencje

Chemia fizyczna

1.Anna Florczak, Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald, “Konduktometryczne badania roztworów wybranych elektrolitów w mieszaninach woda – 2-metoksyetanol o dużej zawartości wody”, poster na XLVIII Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Poznań 18-22 września 2005.

2.Anna Florczak, Ewa Stronka-Lewkowska, Dorota Chęcińska-Majak, Adam Bald, “Wolumetryczne i refraktometryczne własności mieszanin H2O – 2-etoksyetanol, H2O – 2-propoksyetanol i H2O – 2-butoksyetanol”, poster na XLIX Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Gdańsk 18-22 września 2006.

3.Ewa Stronka-Lewkowska, Anna Florczak, Edyta Deka, Adam Bald, “Lepkość mieszanin woda-glikol dietylenowy, woda-glikol trietylenowy oraz woda-glikol tetraetylenowy”, poster na 50 Jubileuszowym Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Toruń 9-12 września 2007.

4.Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald, Jan Benko, Anna Florczak, “Konduktometryczne badania roztworów elektrolitów w mieszaninach dietylenoglikol-woda o dużej zawartości wody”, poster na 50 Jubileuszowym Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Toruń 9-12 września 2007.

5.Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald, Jan Benko, Anna Florczak, “Współczynnik Kirkwooda w mieszaninach wody z di-, tri- i tetraetylenoglikolem w temperaturze 298,15 K”, poster na 50 Jubileuszowym Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Toruń 9-12 września 2007.

6.Anna Wypych-Stasiewicz, Ewa Stronka-Lewkowska, A. Jedyk, Adam Bald, “Refraktometryczne badania mieszanin wody z etylenodiolami HO(CH2O)nCH2OH (n=1,2,3)”, poster na 50 Jubileuszowym Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Toruń 9-12 września 2007.

7.Anna Wypych-Stasiewicz, Dorota Chęcińska-Majak, Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald, “Densymetryczne badania mieszanin wody z di-, tri- i tetraetylenoglikolami”, poster na 50 Jubileuszowym Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Toruń 9-12 września 2007.

8.K. Klimaszewski, A. Bald, E. Stronka-Lewkowska, „Wolumetryczne i akustyczne badania mieszanin wody z glikolem di-, tri- i tetraetylenowym w szerokim zakresie temperatur”, poster na 58 Zjeździe Naukowym PTChem, Gdańsk, 21-25 września 2015.

Dydaktyka chemii

1.A.M. Wasiak, A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, “Kilka uwag o nowych standardach kształcenia nauczycieli”, komunikat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom, 17-18 listopada 2005.

2.A. Wypych-Stasiewicz, A. Chmielewska, E. Stronka-Lewkowska, A.M. Wasiak, „Kształcenie nauczycieli chemii według nowych standardów na Uniwersytecie Łódzkim”, poster na IV Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej “Nauczyciel z pasją – szansą edukacji. Wokół kształcenia nauczycieli w szkole wyższej”, Wrocław, 27 czerwca 2005.

3.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, A. Wasiak, „Rola pedagogicznych praktyk śródrocznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela w ocenie studentów chemii Uniwersytetu Łódzkiego”, poster na 50 Jubileuszowym Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Toruń 9-12 września 2007.

4.A. Wasiak, A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Znaczenie dydaktyki chemii w przygotowaniu do zawodu nauczyciela chemii”, komunikat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy pedeutologii i edukacji”, Radom, 22-23 listopada 2007.

5.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Rola pedagogicznych praktyk śródrocznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela w ocenie studentów UŁ”, poster na 52 Zjeździe Naukowym PTCh i SIiTPCh, Łódź 12-16 września 2009.

6.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Scenariusz i konspekt lekcji jako pomoc w organizacji pracy nauczyciela”, komunikat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Radom, 19-20 listopada 2009.

7.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Przegląd kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych od 2004 roku”, komunikat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Radom, 19-20 listopada 2009.

8.A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Zajęcia eksperymentalne z chemii w ocenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, 4-7 czerwca 2009.

9.M. Jaksender, R. Zakrzewski, E. Stronka-Lewkowska, „Metody bilansowania równań reakcji redoks dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, komunikat na 12. Międzynarodowym Seminarium Doktoranckim z Zakresu Dydaktyki Chemii, Kraków, 1-2 lipca 2016.

10.E. Stronka-Lewkowska, M. Jaksender, R. Zakrzewski, Projekt „Eksperyment to zabawa”, czyli chemia dla przedszkolaków. Prestidigitatorstwo czy edukacja?, komunikat na 12. Międzynarodowym Seminarium Doktoranckim z Zakresu Dydaktyki Chemii, Kraków, 1-2 lipca 2016.

11.R. Zakrzewski, M. Jaksender, K. Prawicki, L. Leszczyński, A. Wypych-Stasiewicz, E. Stronka-Lewkowska, „Umiejętność bliansowania równań redoks w arkuszach maturalnych z chemii”, wykład na 59 Zjeździe Naukowym PTChem, Poznań, 19-23 września 2016.

12.M. Jaksender, R. Zakrzewski, E. Stronka-Lewkowska, Pasta dla słonia w szkolnym laboratorium chemicznym”, poster na 59 Zjeździe Naukowym PTChem, Poznań, 19-23 września 2016.

KONTAKT I DYŻURY