PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Urbaniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Praca naukowa (przeprowadzanie badań i publikowanie ich wyników) oraz dydaktyczna (prowadzenie zajęć).

BIOGRAM

Przebieg wykształcenia:

2014: ukończenie studiów licencjackich na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Wrzesień 2012 – czerwiec 2013: pobyt na Uniwersytecie w Valladolid (Hiszpania) w ramach programu Erasmus

2016: ukończenie studiów magisterskich na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Wrzesień 2015 – luty 2016: pobyt na Uniwersytecie w Sevilli (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+

2017: ukończenie kierunku filologia włoska na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie Łódzkim

2017: rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Styczeń 2018 - czerwiec 2018: pobyt na Uniwersytecie w Santiago de Compostela (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+

2019: uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nadanego przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (rozprawa doktorska pt. Reduplicación léxica en español y en italiano: formas y motivaciones obroniona z wyróżnieniem)

Staże zagraniczne:

Luty 2022: staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Almerii w ramach programu Erasmus + STA.

Marzec 2022 – czerwiec 2022: staż na Uniwersytecie w Walencji w grupie Val.Es.Co. w ramach programu im. Bekkera NAWA

Projekty badawcze:

Marzec 2022 – lipiec 2022: projekt pt. “Nacechowanie pragmatyczne w potocznym języku hiszpańskim”, program im. Bekkera, NAWA.

Styczeń 2022 – styczeń 2024: projekt pt. „Ikoniczność aktów mowy w potocznym języku hiszpańskim”, IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza), Uniwersytet Łódzki.

LISTA PUBLIKACJI

Monografie:

2020

La reduplicación léxica en español y en italiano: formas y motivaciones, Berlin: Peter Lang.

2021

Celebrar ritos a través de las palabras. Análisis contrastivo de los ritualismos lingüísticos en español y en polaco, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

2015

“Discusión acerca de la supuesta no composicionalidad semántica (sobre el valor semántico de la unidad fraseológica y los significados de sus componentes”, Janusz Bień, Joanna Kudełko (red.), Nuevas perspectivas del hispanismo polaco: estudios de lingüística y literatura, Lublin: Werset, ISBN: 978-83-63527-77-8, 150-160.

2016

„Nowe Media – nowy hiszpański”, Krzysztof Sakowski, Łukasz Plęs (red.), Nowe media w języku, kulturze i literaturze, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-8088-104-4, 173-184.

"El análisis pragmalingüístico de las palabras baúl: el caso del verbo hacer", LinRed, 14, ISSN: 1697-0780, www.linred.es/articulos_pdf/LR-articulo-201... [29/05/2017]

„Czy język może być brzydki?”, Sylwia Romecka-Dymek, Artur Gałkowski, Adrianna Grudzińska-Pham (red.), Piękno i brzydota w ujęciu artystycznym i humanistycznym, Łódź: Akademia Sztuk Pięknych, ISBN: 9788365403414., 67-75.

2017

“La duplicación pronominal como mecanismo de subjetivización en español e italiano”, Neophilologica, 29.

“La traduzione delle espressioni deittiche”, Translatorica & Translata, 1.

2018

“La atenuación y la estructura informativa: el caso de focalización”, Études Romanes de Brno, 39.

2019

“La reduplicación del imperativo en español e italiano”, Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra, Elisa Fernández Rei, Xulio Sousa, Alberto Gómez Bautista (Eds.), Universidade de Aveiro.

“Subjectification and Spanish Community’s Identity”, Language, Identity and Community, Kamila Ciepiela (Ed.), Berlin: Peter Lang.

“La iconicidad de la reduplicación léxica en español”, Estudios Interlingüísticos, 7, 186-201.

“La reduplicación léxica como mecanismo de evaluación”, Antonio María López González, Marek Baran, Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska (Eds.), Voces dialogantes. Estudios en homanaje al profesor Wiaczesław Nowikow, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 243-251.

2020

„La reduplicación léxica como mecanismo de subjetivización en español”, Cristóbal José Álvarez López, María Carrillo Rivas, Diego Jiménez Palmero, María Méndez Orense, Adriana Moratinos Flórez, María Soledad Padilla Herrada, Víctor Pérez Béjar, Marta Rodríguez Manzano, Ana María Romera Manzanares, Natalia Silva López (Eds.), Lingüística prospectiva. Tendencias actuales en estudios de la lengua entre jóvenes investigadores, Editorial de la Universidad de Sevilla, 353-364.

“La repetición como mecanismo de (des)cortesía: estudio comparativo entre español y polaco”,Marina González-Sanz, Catalina Fuentes Rodríguez, Ester Brenes Peña (Eds.), (Des)cortesía, actividades de imagen e identidad, Editorial de la Universidad de Sevilla. (379-395).

“La reduplicación léxica como mecanismo metalingüístico”, Neophilologica, 32.

2021

“How language shapes interpersonal distance: An analysis of pronominal forms of address in Spanish, Polish and Italian”, współautor: Marek Baran, Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 18/3, 137-161.

2022

“Rozmowy przy stole w Polsce i w Hiszpanii – analiza zrytualizwanych środków językowych”, Forum Lingwistyczne (w druku).

„Los marcadores de desacuerdo en el español coloquial”, Itinerarios, 36. 2022 (w druku).

ZAINTERESOWANIA

Głównym przedmiotem moich badań jest pragmatyka oraz aspekty interakcyjne języków, w szczególności hiszpańskiego oraz włoskiego. Interesuję się również typologią języków oraz zjawiskami wspólnymi jak i różniącymi systemy językowe na świecie.

OSIĄGNIĘCIA

2021 rok: Nagroda za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską w dwuleciu 2019-2020 Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

2021 rok: Nagroda Rektora UŁ III stopnia za cykl publikacji dotyczących reduplikacji leksykalnej w językach hiszpańskim i włoskim.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-53-74

e-mail: ewa.urbaniak@uni.lodz.pl

Dyżury

środa: 13:30-15:00