PROFIL PRACOWNIKA: Hubert Michlewski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

sprawy organizacyjne,

 • Rada Wydziału
 • Akty prawne wydziału

sprawy z zakresu kształcenia,

 • zapisy na specjalności i przedmioty w USOS
 • przedmioty w USOS
 • grupy w USOS
 • protokoły w USOS
 • rankingi stypendialne w USOS
 • cenniki w USOS
 • rozkłady zajęć w USOS
 • rozliczenia międzywydziałowe
 • Suplementy w USOS
 • Wymagania etapowe i ECTS
 • Tematy prac dyplomowych

sprawy z zakresu nauczania

 • Programy kształcenia i plany studiów
 • Obsada zajęć dydaktycznych (wewnętrzna, zewnętrzna, nieetatowa)
 • Umowy o prowadzenie zajęć z pracownikami nieetatowymi
 • Kontrola i rozliczanie pensum nauczycieli akademickich
 • Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia (zasady przyjęć, olimpiady itp.)
 • Powołania komisji rekrutacyjnych
 • Program MOST
 • Zajęcia ogólnouczelniane

KONTAKT I DYŻURY