PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Kosmalska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Joanna Kosmalska ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała też w Irlandii na University College Dublin i w Niemczech na Flensburg Universitӓt.

W latach 2008-2009 prowadziła badania dotyczące nauczania języka angielskiego uczniów z rodzin imigranckich w szkołach podstawowych w Dublinie i okolicach. Wnioski jej badań ukazały się częściowo w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (2012) i stały się podstawą studiów podyplomowych dla nauczycieli języka angielskiego, projektu którym kierowała po pozyskaniu dofinansowania unijnego (www.anglista.uni.lodz.pl). W latach 2011-2015 zainicjowała i prowadziła międzynarodowy projekt pt. „Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004”, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki (www.emigracja.uni.lodz.pl).

Następnie w latach 2016-2019 uczestniczyła w projekcie realizowanym w King’s College London pt. „Talking Transformations: Home on the Move”, a w latach 2021-2023 była członkiem międzynarodowej sieci badawczej „Experiential Translation: Meaning-making across languages and the arts” (https://experientialtranslation.net) finansowej przez brytyjski Arts and Humanities Research Council, w ramach której prowadziła badania nad przekładem intersemiotycznym. Obecnie bada dramat i działalność teatralną polskich migrantów w Irlandii, UK i USA w projekcie „Teatralne dziedzictwo polskich migrantów. Interdyscyplinarne badania kultury polskiej za granicą (NdS/538415/2021/2022)”

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Cultural Literacy Everywhere (http://cleurope.eu). Wygłaszała wykłady gościnne na uniwersytetach w Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Opublikowała szereg wywiadów z pisarzami i artykułów na temat Polaków tworzących w Irlandii i Wielkiej Brytanii orazstworzyła Archiwum Wirtualne „Polacy w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Migracje w literaturze i kulturze” (archiwum-emigracja.uni.lodz.pl). Zajmuje się zawodowo przekładem literackim i filmowym.

ZAINTERESOWANIA

Główne zainteresowania badawcze: wpływ migracji na współczesną literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA, literatura migracyjna, teatr migracyjny, przekład literacki, tłumaczenia filmowe, przekład intersemiotyczny, wielokulturowość, wielojęzyczność, transnarodowość.

OSIĄGNIECIA

Granty:

Organizacja konferencji:

  • Research in the Arts, the Arts in Research (2020)
  • Poles Away. Migrations in Literature (2014)
  • Intercultural dialogue/ Dialog międzykulturowy (2011)

Stypendia zagraniczne:

Niemcy, Justus –Liebig- Universität, Giessen, DAAD Forschungsstipendien – Kurzstipendien (2018).

Belgia, Bruksela, KU Leuven, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (2016).

Niemcy, Justus –Liebig- Universität, Giessen, DAAD Forschungsstipendien – Kurzstipendien (2016).

Niemcy, Passau Universität, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (2015).

Wykłady gościnne/wykłady na zaproszenie:

Tytuł: Amerykański sen, czyli życie i twórczość dramatopisarki polskiego pochodzenia Martyny Majok, konferencja Teatr polski poza granicami: kultura, tożsamość i wspólnota, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa, wrzesień 2023, https://www.instytut-teatralny.pl/2023/08/31/konfe...

Tytuł: Ireland and the Irish in the Polish Eye, Goethe-Institut Irland, Dublin, Irlandia, listopad 2019.

Tytuł: Polish Migration Stories since 2004, konferencja 30 Jahre «Wende» in Osteuropa/10 Jahre Osteuropa-Studien Bern-Fribourg , Universität Bern i Universität Fribourg, Szwajcaria, pażdziernik 2019, https://www.hsozkult.de/event/id/event-90977

Tytuł: The Response of Polish Writers to Brexit, konfernecja Poles in Britain: History, Culture and Literature, University of Portsmouth, Wielka Brytania, lipiec 2019.

Tytuł: Labour Migration: The Polish Community in the UK and Ireland, Justus –Liebig- Universität, Giessen, Niemcy, grudzień 2018.

Tytuł: Twórczość pisarska Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku/Polish Writing in the UK since 2004, projekt Ambasady RP w Londynie Polska półka/Polish Bookshelf - Promowanie wiedzy o historii i kulturze Polski, Gloucester Public Library, Wielka Brytania, październik 2018, https://www.facebook.com/PolishEmbassyUK/posts/2423410657675543

Tytuł: Linguistic Interactions under the Forces of Migration, wykład w ramach Euroculture Erasmus Mundus Master of Arts Programme, University of Groningen i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, czerwiec 2018, https://eurocultureip2018.wordpress.com/2018/05/03/panel-2-europe-manywhere/

Tytuł: The Transnational Home in Polish Literature, konferencja Home, Belonging & Language, King’s College London, Wielka Brytania, czerwiec 2018, http://www.talkingtransformations.eu/phase-2-touring/london/exploring/

Tytuł: The Influence of Post-2004 Migration on Contemporary Fiction, KU Leuven, Bruksela, Belgia, listopad 2016.

Tytuł: Migrant Author and the World, symposium Cultural Literacy and Creative Futures, Institute for Social Futures, Lancaster University i Free Word Centre, Londyn, Wielka Brytania, czerwiec 2016.

Tytuł: Twórczość migrantów: Transnarodowy zwrot w polskiej literaturze, konferencja Migrationserfahrungen im vereinten Europa. Narrationen von SchriftstellerInnen polnischer Herkunft in Deutschland nach 1989, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie ` https://www.cp.edu.pl/de/public_relations/informacje_prasowe/2015/ip15/index.html

Tytuł: Polish People in the British Isles. The Influence of Post-Enlargement Migration on Contemporary Literature and Film, Universität Passau, Niemcy, październik 2015.

PUBLIKACJE:

Artykuły

Joanna Kosmalska, "Defining Migration Writing" Journal of Literary Theory, vol. 16, no. 2, 2022, pp. 331-350, DOI: https://doi.org/10.1515/jlt-2022-2028

---, “The Response of Polish Writers to Brexit”, Journal for the Study of British Cultures (JSBC), 2.26 (2019): 167-180.

---, “Writing by Poles in the UK and Ireland: The Transnational Turn in Polish Literature”, Teksty Drugie, 1.13 (2018) : 131-148.

---, “Liberated from Their Language: Polish Migrant Authors Publishing in English”, Open Cultural Studies, 1 (2017): 666–677.

---, “Polish Migrant Literature in Britain and Ireland. Signs of a New Literary Trend?” Zeitschrift für slavische Philologie, 1.72 (2016): 179-205.

---. “Twórczość Polaków na Wyspach Brytyjskich. Transnarodowy zwrot w polskiej literaturze” [“Writings by Poles in the UK and Ireland: The Transnational Turn in Polish Literature”]. Teksty Drugie 3 (2016): 165 – 186.

---. “Immigration and Primary Education in Ireland.” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 118 (2012): 126 – 146.

---. “Dichotomous Images in McEwan’s Saturday: in Pursuit of Objective Balance.” Text Matters 1 (2011): 268-275. http://www.ianmcewan.com/bib/criticism.html

Rozdziały

Joanna Kosmalska, “A Country Constructed from Memories: Representations of Poland and Poles in Migrant Writing in the Twenty-First Century” w Polish Culture in Britain red. Maggie Bowers i Ben Dew, Cham: Palgrave Macmillan, 2023, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32188-7_9

---, “The Contribution of Polish Writers to the Brexit Debate” w Brexit and the Migrant Voice: EU Citizens in post-Brexit Literature and Culture, red. Christina Berberich, Abingdon-on-Thames: Routledge, 2022.

---, “Turning the foreign land into a homeland: the representations of Ireland and the Irish in Polish literature”, Ireland in the European Eye, red. Gisela Holfter i Bettina Migge, Dublin: Royal Irish Academy, 2019: 119-146.

---. “Dyskurs literacki w procesie przekładu. Studium polskiejtwórczości migracyjnej”, Dyskurs – współczesne opracowania i perspektywy badawcze, red. Iwona Witczak-Plisiecka i Mikołaj Deckert, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018: 165-182.

---. “Dwu(wielo)języczność w twórczości polskich migrantów na Wyspach Brytyjskich” [“Bi(multi)lingualism in Writings by Polish Migrants in the UK and Ireland”]. Migrantenliteratur im Wandel /Literatura migracyjna w procesie. Ed. Brigitta Helbig-Mischewski, and Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 157-170.

---.“Mehrsprachigkeit in den Narrationen von Schriftstellern polnischer Herkunft in Großbritannien und Irland.” Migrantenliteratur im Wandel /Literatura migracyjna w procesie. Ed. Brigitta Helbig-Mischewski, and Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. Trans. by Joanna Lipniewicz. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 157-170.

---. “The Advantages and Shortcomings of the English Language Support Programme in Irish Primary Schools.” Ze Wschodu na Zachód. Problemy dialogu międzykulturowego, nie tylko w Europie. Łódź: Wydawnictwo Leksem, 2013.

---. “New Realities: A Depiction of Immigrants in Maeve Binchy’s “Heart and Soul.” Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture, Ed. Katarzyna Poloczek, and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2010. 111-118.

---. “Budujemy nowoczesną wieżę Babel – wpływ lingwistycznej filozofii Lacana na rozumienie tolerancji w świetle filmu Alejandro Gonzaleza Innaritu.” Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Ed. Grzegorz Gazda, Irena Hubner, Jarosław Płuciennik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 77-83.

Redagowane tomy

“Migrant Literature”. Teksty Drugie, 1.13 (2018), Warsaw: IBL PAN i UŁ. Ed. Joanna Kosmalska and Jerzy Jarniewicz, http://tekstydrugie.pl/wp-content/uploads/2018/07/...

Joanna Kosmalska i Jerzy Jarniewicz, „Teksty Drugie”, 1.13 (2018).

“Literatura migracyjna”. Teksty Drugie 3 (2016), Warsaw: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Łódzki. Ed. Joanna Kosmalska and Jerzy Jarniewicz.

“Reflections on Teaching English. ICT, Literature, Culture.” Łódź: Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ. Ed. Joanna Kosmalska and Tomasz Dobrogoszcz.

“Dekadentzya”, Vol. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. Ed. Joanna Kosmalska.

Wywiady

Joanna Kosmalska and Joanna Rostek. “Irish-Polish Cultural Interrelations in Practice: Interviews with Chris Binchy, Piotr Czerwiński, Dermot Bolger, and Anna Wolf.” Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies 5 (2015): 103-130. DOI: dx.doi.org/10.13128/SIJIS-2239-3978-16332.

---. “Transcultural Theatre in the UK. Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.” Text Matters 6 (2016): 248-253. DOI: doi.org/10.1515/texmat-2016-0018.

---. “The Privilege to Write What You Want. Roddy Doyle Talks to Joanna Kosmalska.” Text Matters. 4 (2014): 244-247. DOI: 10.2478/texmat-2014-0016.

---. “Goodbye Polsko, Hello Anglio. Joanna Czechowska Speaks with Joanna Kosmalska.” Text Matters 4 (2014): 248-253. DOI: 10.2478/texmat-2014-0016.

---. “Wielka Brytania moim drugim domem. Z Tomaszem Mielcarkiem rozmawia z Joanna Kosmalska.” Fraza 4.86 (2014): 28-31.

---. “Czuję się pisarką polską z krwi i kości. Z Wiolettą Grzegorzewską rozmawia z Joanna Kosmalska. ”Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie” 2.19 (2014): 151-156.

Recenzje i eseje

Kosmalska, Joanna. “The Ballymun Trilogy by Dermot Bolger. Review.” The Stinging Fly 2.17 (2011): 114-116. http://www.stingingfly.org/issue/issue-17-0

---. “Tamte miejsca – byłem tam. Recenzja Obecności Tomasza Mielcarka.” Fraza 1-2 (2016): 28-31.

---. “KaMPe Story.” Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie” 2.23 (2016): 160-163.

Portal naukowy

Virtual Archive: The Polish Diaspora in the UK and Ireland. Migrations in Literature and Culture/Archiwum Wirtualne: Polacy w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Migracje w literaturze i kulturze, Uniwersytet Łódzki, 2015. Web: http://archiwum-emigracja.uni.lodz.pl/en/

KONTAKT I DYŻURY