PROFIL PRACOWNIKA: Kamila Barwińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

obsługa administracyjna studentów kierunków: turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia) i turystyka zrównoważona (studia II stopnia). Wprowadzanie studentów do systemu usos, rozliczanie etapów, obsługa wniosków i podań, wydawanie zaświadczeń, wydawanie i przedłużanie legitymacji studenckich, przygotowywanie protokołów egzaminów dyplomowych.

obsługa administracyjna spraw Prodziekana ds. studenckich

pomoc materialna - Stypendium Rektora

sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb WNG i UŁ

sprawozdawczość Polon, GUS

archiwizacja dokumentów związanych z kształceniem studentów

obsługa programów związanych z kształceniem: USOS, Usosadm, APD - uruchamianie procesu obsługi pracy dyplomowej

obsługa systemów: EZD, JRWA


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-59-02

Narutowicza 88 pokój: 7N 90-139 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-12:00 dyżur
wtorek: 09:00-12:00 dyżur
środa: 09:00-12:00 dyżur
czwartek: 09:00-12:00 dyżur