PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Mendecka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Zakład Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych) pokój: 4.56 90-232 Łódź

Dyżury

czwartek: 17:00-18:00