PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Kowalczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego Katera jw.

- prowadzenie badań naukowych w zakresie historii gospodarczej świata od XV do XXI wieku, w tym wpływu etapów makroekonomicznych tj. 1, 2 i 3 fazy globalizacji na rozwój poszczególnych państw, rejonów, kontynentów, wojskowość od czasów nowożytnych do współczesności, w tym szczególnie rewolucji francuskiej i okresu wojen napoleońskich, ery kolonizacji państw zachodnich oraz dzieje Ukrainy, Kaukazu, Chin i Indii.

- prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków historia i wojskoznawstwo

- popularyzacja historii gospodarczej i wojskowości zarówno w Polsce, jak i poza granicami poprzez wykłady, wywiady, programy telewizyjne w tym udział w filmach pełnometrażowych, wywiady radiowe, w tym współprowadzenie kanałów radiowych, prace popularno - naukowe

- współpraca z naukowcami z zagranicy, w tym szczególnie ścisła z ośrodkami we Francji i Ukrainie.

KONTAKT I DYŻURY