30 listopada, 2017 r.

Inauguracja projektu Mentoring VIP

Inauguracja projektu Mentoring VIP

fot. pixabay

Z początkiem listopada ruszyła rekrutacja studentów do V edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do najzdolniejszych studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.


Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in.: Accenture, Deloitte, KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, Amcor czy PKO BP S.A.


Na czym polega i w jakie możliwości wyposaża mentoring?

Mentee. Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb. Wśród 31 mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR.


Aplikacja do projektu odbywała się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl. Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogli aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów. Rekrutacja zakończyła się w dniu 30 listopada br. Wszyscy kandydaci na mentee zostaną powiadomieni o wynikach postepowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną. Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń - czerwiec 2018. W dniu 7 grudnia br., podczas uroczystej inauguracji w Pałacu Biedermanna (godz. 14:00), zaprezentowana zostanie piąta grupa uczestników prestiżowego projektu mentorskiego.


Mentorzy V edycji projektu mentorskiego:

1. Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

2. Agnieszka Belowska-Gosławska – Head of FACTA/CRS Nordea Bank AB S.A.

3. Krystian Bestry – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Adaptive SAG

4. Michał Bielawski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Adaptive SAG

5. Marzena Bomanowska – Dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi

6. Jolanta Chełmińska – Doradca Marszałka WŁ ds. współpracy z samorządami

7. Malwina Choińska – Dyrektor Działu Audytu Deloitte Polska

8. Bartłomiej Cyganek – Dyrektor Personalny Amcor

9. Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

10. Robert Fintak – Prezes Zarządu Terra Hexen Sp. z o.o.

11. Prof. Anna Fornalczyk – Comper sp.j. Fornalczyk i Wspólnicy

12. Krzysztof Garbacz – Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej PKO Bank Polski S.A.

13. Jacek Grudzień – Dyrektor TVP Łódź (2012-2016)

14. Michał Hertel – Dyrektor Marketingu i Działu SEO/SEM, MakoLab S.A.

15. Janusz Idczak – Dyrektor Zarządzający Polski i Krajów Bałtyckich Mondelēz International

16. Bartłomiej Jaros – Kierownik Zespołu, Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce

17. Iwona Jasińska – HR Manager Albéa Poland Sp. z o.o.

18. Ryszard Jędrzejczak – Prezes Zarządu Exalo Drilling S.A. (2014-2016)

19. Marcin Kaczmarek – Head of FX/MM Services Nordea Bank AB S.A.

20. Wiesława Kuberska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Łódź

21. Dariusz Lis – Prezes Zarządu i Właściciel Spółki InnoMentors Sp. z o.o.

22. Mikołaj Ługowski – Dyrektor Zarządzający Nordea Bank AB S.A.

23. Szymon Midera – Prezes Zarządu Shumee S.A.

24. Marcin Miller – Manager Accenture Polska Sp. z o.o.

25. Paweł Mortas – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

26. Małgorzata Niemczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

27. Michał Sopiński – Wiceprezes Zarządu MS POS Poland Sp. z o.o.

28. Anna Maria Wesołowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, IV Wydział Karny

29. Piotr Wesołowski – Zastępca Redaktora Naczelnego łódzkiej redakcji "Gazety Wyborczej"

30. Aneta Wilmańska – Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. Brukseli

31. dr Jarosław Wojcieszek – Dyrektor Zarządzający Biznes Partner


Podczas spotkania par mentorskich nastąpi także wręczenie 10 stypendiów ufundowanych przez Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades. Jednorazowe stypendia w wysokości 2.500 zł od trzech lat otrzymują studenci zaangażowani w działalność naukową i organizacyjną na uczelni oraz poza nią. Tylko w tym roku stypendia te odebrało już 37 studentów i studentek Uniwersytetu Łódzkiego.

Poprzednia wiadomość Dyktando mikołajkowe
Następna wiadomość Prestiżowy grant dla chemików