15 lutego, 2021 r.

NCBiR rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu GOSPOSTRATEG

NCBiR rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu GOSPOSTRATEG

graf. NCBiR

Centrum Nauki informuje, że 5 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór w V konkursie ogłoszonym w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki, za pośrednictwem platformy TEAMS bądź drogą mailową na adres m.in.: Renata Olender-Bartosik (renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl) i Dominika Rostocka (dominika.rostocka@uni.lodz.pl).


Celem Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.


Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące tematy:


  1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego (na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury);
  2. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej (na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
  3. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym (na zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)


Konkurs skierowany jest wyłącznie do konsorcjum jednostek naukowych złożonych maksymalnie z 5 podmiotów.


Przedmiotem dofinansowania są:


1. badania podstawowe (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

2. badania przemysłowe,

3. prace rozwojowe,

4. prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe).


Termin naboru wniosków: do 5 kwietnia 2021 r. (do godziny 16:00).


Budżet konkursu: 25 mln zł: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego:


· zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 4 mln PLN,

· zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 12 mln PLN,

· zagadnienia badawczego nr 3 wynosi 9 mln zł.


Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.


Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie.


W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla jednego projektu. Złożenie drugiego wniosku jest możliwe, o ile dotyczy innego celu oraz innych zadań.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: Centrum Nauki UŁ

Poprzednia wiadomość Co jest ciekawego w łódzkich fabrykach czasu PRL-u?
Następna wiadomość Poznawaj świat i ucz się z Erasmus+ [ENG VER.]