8 listopada, 2018 r.

Przedszkole UŁ rozwija działalność

Przedszkole UŁ rozwija działalność

fot. Centrum Promocji UŁ

Już niemal setka dzieci pracowników i studentów UŁ uczęszcza do przedszkola, które uczelnia prowadzi od 2012 roku. Zaczynaliśmy od dwóch niewielkich grup, ale pomysł sprawdził się tak dobrze, że z roku na rok placówka się rozrasta...Miejsce dla dzieci i... rodziców

Obecnie Przedszkole dysponuje 99 miejscami dla dzieci pracowników i studentów UŁ w pięciu oddziałach zróżnicowanych wiekowo. Przebywanie w grupie dzieci w różnym wieku sprzyja nie tylko efektywności edukacyjnej, ale i społecznej. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze zaś dzięki wchodzeniu w rolę nauczyciela, rozwijają i utrwalają swoje umiejętności i wiedzę.Każdy oddział nazwany jest zgodnie z dominującym w nim kolorem. Mamy więc grupy: Zieloną, Niebieską, Żółtą, Pomarańczową i Fioletową. Jednak pomimo że obecnie placówka ma już pięć oddziałów, to zachowuje swój kameralny charakter, ponieważ obie części Przedszkola (część starsza z trzema grupami i część nowo wybudowana z dwoma oddziałami) funkcjonują odrębnie (choć obydwie mieszczą się w DS nr XIII). Każda ma swoją kuchnię, salę gimnastyczną, pomieszczenie dla psychologa czy rozmów z rodzicami, itp.Wspólne są oczywiście: wizja Przedszkola, podejście do wychowanków i stosowane metody pracy. W każdej grupie pracuje w systemie zmianowym dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. Wszyscy nauczyciele posiadają tytuł magistra wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego (większość z nich to absolwenci Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz specjalistyczne kursy z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Również pomoce nauczyciela w większości posiadają kierunkowe wykształcenie pedagogiczne. Z całą pewnością młoda, kreatywna, odważnie podejmująca różne wyzwania i stale dokształcająca się kadra stanowi bardzo mocną stronę Przedszkola.Równie istotnym atutem Przedszkola jest panująca w nim atmosfera. Staramy się, żeby było to miejsce przyjazne zarówno dla dzieci i ich rodziców, jak i dla wszystkich pracowników. Bo Przedszkole to właśnie dzieci, rodzice i nauczyciele! Jesteśmy przekonani, że pozytywne nastawienie, uśmiech, ciepło, życzliwość tworzą optymalne warunki do tego, by uczyć dzieci współdziałania, odpowiedzialności za własne czyny, budowania wiary we własne siły.Przedszkolaki na studiach

Możemy się także pochwalić dobrze zorganizowanym otoczeniem materialnym. Mamy tu na myśli jasne, ciekawie zaaranżowane i odpowiednio wyposażone pomieszczenia Przedszkola, a także zadbany ogród przedszkolny z wieloma przyrządami służącymi do dziecięcych zabaw. Nasze Przedszkole jest placówką, która realizuje wszystkie cele opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne określone w ustawodawstwie w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz montessoriańskiej wolności i swobody.Główny nacisk kładziemy na wspieranie indywidualności oraz rozwijanie dziecięcej samodzielności. Chcemy, aby nasi wychowankowie mogli w pełni wykorzystać swój potencjał rozwojowy. I żeby – tak po prostu – byli szczęśliwi! Dodamy jeszcze tylko, że nasze przedszkolaki doskonale odnajdują się w szerszych przestrzeniach Uniwersytetu Łódzkiego. Gościli już na zajęciach m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Fizyki i Informatyce Stosowanej, Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska czy w Muzeum Geologicznym przy Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.


_20A9787Wciąż się rozwijamy...

Przedszkole UŁ, funkcjonujące jako placówka niepubliczna, której organem prowadzącym jest Uniwersytet Łódzki, powołane zostało do życia 3 września 2012 r., dzięki inicjatywie Władz tej uczelni. Przez trzy lata (2012 – 2015) funkcjonowały w nim dwie grupy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, we wrześniu 2015 r. zorganizowano trzeci oddział Montessori.Dzięki determinacji władz Uniwersytetu Łódzkiego, od dnia 1 października 2018 r. Przedszkole powiększyło się o kolejne dwa oddziały, jako że dotychczasowa oferta placówki uniemożliwiała zaspokojenie potrzeb pracowników i studentów UŁ w zakresie opieki przedszkolnej dla dzieci. Liczba chętnych była zdecydowanie dłuższa niż liczba dostępnych miejsc.Materiał źródłowy: dyrekcja Przedszkola UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Boty, fake newsy i astroturfing – niebezpieczeństwa czyhające w sieci
Następna wiadomość Łódzkie Dni Informatyki