Segreguj świadomie! #2 UŁ i MPO Łódź podpowiadają

Czy plastikowe opakowania po żywności należy myć przed wyrzuceniem do śmieci? Co zalicza się do odpadów niebezpiecznych? Gdzie można oddawać zwykłe żarówki? To częste pytania, jakie zadają sobie na co dzień studenci, wykładowcy oraz łodzianie. Chcąc edukować zarówno społeczność Uniwersytetu Łódzkiego, jak i mieszkańców naszego miasta, prezentujemy cykl tekstów edukacyjnych o tytule "Segreguj świadomie!", tworzony we współpracy z MPO Łódź.

 

Postępująca w szybkim tempie degradacja środowiska naturalnego sprawiła, że bycie "eko" stało się nie tylko modne, ale również konieczne. Przypominamy i podpowiadamy zatem co robić, by nasze najbliższe otoczenie było czystsze i bardziej przyjazne dla zdrowia. Czasem wydaje nam się, że znamy te zasady, ale część z nich wciąż potrafi nieco zaskoczyć.

Do jednego z najważniejszych elementów ochrony środowiska należy segregacja śmieci. Jej tajniki opisują w naszym cyklu eksperci z MPO Łódź. Zaczynamy:

"Które odpady zaliczają się do niebezpiecznych?"

- Podczas segregacji odpadów należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wyrzucamy do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (czyli PSZOK, ul. Zamiejska 1). Pamiętajmy, że wszystkie odpady, jakie wyprodukujemy w naszych domach, później trafiają na taśmę sortowniczą, gdzie pracownicy ręcznie je ponownie segregują, dlatego z myślą o ich bezpieczeństwie nie wyrzucajmy rzeczy, które mogłyby być niebezpieczne także dla ich zdrowia i życia - wyjaśnia Aleksandra Stasiak, Rzecznik Prasowy MPO Łódź.

*

"Segreguj świadomie!" to kolejny punkt, jaki wdrażamy w ramach projektu #MałeWielkieKroki, którego realizację zapoczątkowaliśmy na początku 2020 roku. Koncentruje się on na kreowaniu prośrodowiskowych postaw, opracowywaniu ekologicznych rozwiązań oraz zapoznawaniu odbiorców z prostymi sposobami, za pomocą których można dbać o przyrodę.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ